Sveobuhvatna vertikalna integracija

Od polja do stola

Poljoprivreda Proizvodnja Logistika i distribucija Maloprodaja

Sve kompanije Agrokor koncerna sudjeluju u
vertikalno integriranom procesu od polja do stola

 

                    

U Agrokoru je prisutna stalna briga o zaštiti prirode i okoliša te zajednici u koju kontinuirano ulaže

Ukupni godišnji prihod iznosi gotovo 6,5 milijardi EUR