Karijere

Ljudski potencijali

Ljudski potencijali jedan su od ključnih resursa i izravni sudionik poslovnog razvoja i ekspanzije Agrokor koncerna, a danas ga čini gotovo 60 000 zaposlenika, zaposlenih u više od 30 kompanija diljem regije.

Kao regionalni lider u prehrambenoj industriji i maloprodajnom i veleprodajnom poslovanju, Agrokor je jedinstvena organizacija koja jasno poručuje svoju misiju te tako privlači, zapošljava, motivira i razvija ljudske potencijale kao temeljne pokretače sadašnjih i budućih uspjeha.

Veličina, raznolikost i dinamika širenja zahtijeva menadžerski i specijalistički kadar različitih profila, a Agrokor je kompanija koja pruža priliku ambicioznim zaposlenicima, željnim znanja i uspjeha. Mladima se pružaju brojne prilike za razvoj karijere i napredovanje, uz uvjet da su sposobni i voljni odgovoriti na zahtjeve i dinamiku poslovanja, spremni na predani rad, učenje i lojalnost kompaniji.

Rezultat je zadovoljstvo zaposlenika, pozitivna organizacijska klima i kultura koja vrednuje i cijeni uspjeh u svim područjima, što je prepoznato i kroz istraživanja koja Agrokor pozicioniraju kao jednog od najpoželjnijih poslodavaca na području Republike Hrvatske i u regiji.