Dijamant a.d.

Dijamant a.d.

Kompanija Dijamant najveći je proizvođač jestivih ulja i vodeći proizvođač margarina, biljnih masti, majoneza i delikatesnih proizvoda na bazi majoneza u Srbiji.

Dijamant je kompanija s dugom tradicijom koja seže u prvu polovicu 20. stoljeća.

Kompanija je postala dio Agrokor koncerna sredinom 2005. godine, nakon čega je došlo do značajnih unapređenja u svim segmentima poslovanja.

Zadovoljavanje želja i potreba potrošača,  proizvodnja zdrave hrane, u skladu sa najstrožim svjetskim standardima u prehrambenoj industriji i stalne inovacije u različitim kategorijama proizvoda osnovni su ciljevi kompanije. Prateći suvremene trendove, Dijamant proizvodi i plasira na tržište nove proizvode sa smanjenim sadržajem masnoće. Izuzetnom kvalitetom svojih proizvoda Dijamant uspješno odgovara svim zahtjevima tržišta.

Kompanija je aktivna i u sektoru poljoprivrede, posebice u području proizvodnje uljarica, što podrazumijeva razvoj partnerskog odnosa s poljoprivrednim proizvođačima, kao i razvoj logističke pokrivenosti u svrhu otkupa i suvremenog skladištenja uljarskih kultura.

Kao vodeći proizvođač u okviru uljarske industrije, Dijamant kontinuirano ulaže u razvoj novih i unapređenje postojećih proizvoda, kao i u razvoj proizvodnih procesa, u skladu s najnovijim svjetskim trendovima u razvoju prehrambene tehnologije. Mnogobrojna domaća i međunarodna priznanja dokaz su liderske pozicije Dijamanta u proizvodnji ulja, biljnih masti i margarina.

Dijamant AD

GENERALNI DIREKTOR

Vladimir Milović

ADRESA
Temišvarski drum 14, Zrenjanin

Telefon: +381 23 551 001

Fax: +381 23 546 347

E-MAIL
office@dijamant.rs

Brendovi