Poslovni sistem Mercator, d.d.

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Mercator Grupa jedna je od najvećih korporativnih grupacija u Sloveniji

Prethodnik grupe Poslovni sistem Mercator, d.d., veleprodajna kompanija "Živila Ljubljana", osnovana je 1949. Organiziranjem u povezanu skupinu 1993. godine dobiva današnji naziv Poslovni sistem Mercator. 

Primarna i najvažnija aktivnost Mercator Grupe je maloprodaja potrošne robe, a prati je čitav niz dodatnih usluga s ciljem pružanja široke ponude koja ispunjava potrebe i želje potrošača.

Povezana društva

Mercator BH d.o.o.
Blažuj bb, 71 000 Sarajevo, BiH
T +387 33 286 130
e-mail: info@mercator.ba
www.mercator.ba

Mercator-CG d.o.o.
Put Radomira Ivanovića 2, 81 000 Podgorica
T +382 20 449 006
e-mail: info@mercator.me
www.idea.co.me 

 

 

 

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Predsjednik upravnog odbora
Tomislav Čizmić

ADRESA 
Dunajska cesta 107
p.p. 3234
1001 Ljubljana
Slovenija

TELEFON
+386 1 560 10 00

E-MAIL
info@mercator.si

Brendovi