Poslovni sistem Mercator, d.d.

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Mercator Grupa jedna je od najvećih korporativnih grupacija u Sloveniji

Prethodnik grupe Poslovni sistem Mercator, d.d., veleprodajna kompanija "Živila Ljubljana", osnovana je 1949. Organiziranjem u povezanu skupinu 1993. godine dobiva današnji naziv Poslovni sistem Mercator. 

Primarna i najvažnija aktivnost Mercator Grupe je maloprodaja potrošne robe, a prati je čitav niz dodatnih usluga s ciljem pružanja široke ponude koja ispunjava potrebe i želje potrošača.

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Predsjednik upravnog odbora
Tomislav Čizmić

ADRESA 
Dunajska cesta 107
p.p. 3234
1001 Ljubljana
Slovenija

TELEFON
+386 1 560 10 00

E-MAIL
info@mercator.si

Brendovi