Solana Pag d.d.

Solana Pag d.d.

Solana Pag je najveći proizvođač morske soli u Hrvatskoj, a svoju proizvodnju temelji na tisućljetnoj tradiciji proizvodnje soli na otoku Pagu.

Solana Pag d.d. najveći je proizvođač morske soli u Hrvatskoj. Prvi pisani podaci o radu i poslovanju solana na Pagu datiraju još iz 10. st., a značajniji razvoj i modernizaciju na današnjem prostoru solane, Solana Pag doživljava od 1911. godine.

Postupak proizvodnje morske soli počinje ugušćavanjem morske vode iz Paškog zaljeva koja spada u vrlo visoku kategoriju kakvoće morske vode i morskog okoliša.

Najveći dio vode iz mora isparava pod djelovanjem Sunčeve energije i vjetra na vanjskim bazenima. Ostatak isparavanja se događa u proizvodnom pogonu pod djelovanjem toplinske energije u obliku pare gdje kao gotov proizvod izlazi sitna sol, izrazito bijele boje i pravilnog oblika kristala u obliku kocke.

Ulaskom u koncern Agrokor 1995. godine, Solana Pag d.d. započela je sa širenjem svog proizvodnog asortimana. Najveći dio proizvodnje plasira se na hrvatsko tržište, ali su proizvodi prisutni i na tržištima susjednih zemalja te u Americi i Kanadi.

Solana Pag pruža dodatnu sigurnost i kvalitetu u svom djelovanju implementacijom i provođenjem Politike kvalitete, zaštite okoliša i zdravstvene ispravnosti proizvoda pri čemu se osigurava da se proizvodnja, od zahvata mora do dobivanja gotovog proizvoda, i utjecaj proizvodnje na okoliš provodi u skladu sa zahtjevima normi HACCP Codex Alimentarius, ISO 14001:2004 te u skladu sa zahtjevima Kosher standarda.

Solana Pag d.d. za proizvodnju, preradu i oplemenjivanje morske soli

DIREKTOR DRUŠTVA
Zlatan Koritnik

ADRESA
Svilno bb, Pag

TELEFON
+385 23 611 051

FAX
+385 23 611 124

E-MAIL
solana-pag@solana-pag.hr

 

 

 

Brendovi