Superkartica d.o.o. Sarajevo

Superkartica d.o.o. Sarajevo

Super Kartica d.o.o. Sarajevo je osnivač Pika Kartica programa lojalnosti u Bosni i Hercegovini

Pika Kartica je prvi i najveći partnerski program lojalnosti u Bosni i Hercegovini. Danas broji više od 400.000 korisnika programa i sa partnerima nudi različite pogodnosti korisnicima na više od 500 prodajnih mjesta.  

Pika Kartica program lojalnosti obuhvaća više partnera : Konzum, Mercator, Sberbank, Ina, Energopetrol, HT Eronet i Intersport.

Uzimajući u obzir dosadašnje rezultate Pika Kartica programa lojalnosti, kao i sve aktivnosti vezane uz inovacije i povećanje liste pogodnosti za svoje korisnike, Pika Kartica definitivno predstavlja polugu za lojalnost kupaca i jednu od ključnih prednosti svih partnera u programu u odnosu na konkurenciju.

Širenje mreže partnera, razvoj programa i kreiranje dodatnih pogodnosti za korisnike predstavljaju osnove budućih aktivnosti i razvoja Pika Kartica programa lojalnosti.

Direktor društva

Boris Barić

Super Kartica d.o.o.

Adresa

​Ložionička 16,71000  Sarajevo

Telefon

+387 33 286 342

E-mail
info@pikakartica.ba

Brendovi