Vupik d.d.

Vupik d.d.

Vupik je jedan od najvećih poljoprivrednih proizvođača u Republici Hrvatskoj.

Vupik d.d. jedan je od najvećih poljoprivrednih proizvođača u Republici Hrvatskoj, a preko 60 godina iskustva u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda.

Od 2010. godine, od kada posluje u sastavu Agrokor koncerna, u Vupiku je započet veliki investicijski ciklus sa ciljem ostvarenja veće proizvodnje i konkurentnosti na tržištu.

U osnovne djelatnosti Vupika danas se ubraja ratarstvo i povrtlarstvo, svinjogojstvo, mesno i mliječno govedarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo i nastavno silosno poslovanje - skladištenje.

Više od 6500 ha obradivih površina najbolje kvalitete koje se nalaze u neposrednoj blizini Dunava te primjena najsuvremenijih poljoprivrednih stojeva i opreme, razlozi su zbog kojih je osiguran kvalitetan i zaokružen proces proizvodnje kojim se stvaraju rezultati vrhunske kvalitete.

Vupik d.d.

DIREKTOR DRUŠTVA
Goran Miličević

ADRESA
Sajmište 113c, Vukovar

TELEFON
+385  32 456 600

FAX

+385 32 456 602

E-MAIL
info@vupik.hr