Odgovornost

Zamolba za donacije i sponzorstva

Agrokor d.d. nastoji dati doprinos i pokazati svoju odgovornost prema široj zajednici sponzorstvima i donacijama.

Želite li da Agrokor podrži neku Vašu inicijativu ili projekt, molimo popunite Zahtjev za dodjelu sponzorstva ili donacije (u nastavku) ili nam vaš zahtjev pošaljite na adresu: Agrokor d.d. Marketing, Sponzorstva i donacije Trg D. Petrovića 3 10000 Zagreb, Hrvatska

Zahtjevi za sponzorstva i donacije primaju se do kraja listopada (za projekte u idućoj poslovnoj godini), a o ishodu ćete biti obaviješteni pisanim putem tijekom siječnja. Agrokor se pri izboru projekata koje će sponzorirati ili donirati prvenstveno rukovodi kriterijem visokog stupnja korisnosti projekata za širu zajednicu i potrebe društva.

Preporuča se zahtjevu priložiti:

 • Za donacije
  • Detaljan opis projekta/programa:
   • Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta
   • Plan rada
   • Očekivani rezultati
   • Materijali, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad organizacije
 • Za sponzorstva
  • Marketinške pogodnosti za sponzora
  • Medijska zastupljenost programa