Koncern

Uprava

Jasne i ambiciozne razvojne vizije, moderna organizacija i motiviranost zaposlenika omogućile su da u novim okolnostima ostvarimo rezultate koji nam daju pravo na zadovoljstvo i na dodatni optimizam.

  • Ante Todorić Ante Todorić Dopredsjednik Agrokor koncerna
  • Hrvoje Balent Hrvoje Balent Izvršni potpredsjednik za centralnu nabavu i usluge
  • Piruška Canjuga Piruška Canjuga Izvršna potpredsjednica za poslovanje i poslovni razvoj
  • Ivan Crnjac Ivan Crnjac Izvršni potpredsjednik za financije, strategiju i tržišta kapitala
  • Ivica Sertić Ivica Sertić Izvršni potpredsjednik za tržišta, prodaju i logistiku
  • Mislav Galić Mislav Galić Izvršni potpredsjednik za poslovnu grupu Hrana