Sveobuhvatna vertikalna integracija

Od polja do stola

Poljoprivreda Proizvodnja Logistika i distribucija Maloprodaja

Sve kompanije Agrokor koncerna sudjeluju u
vertikalno integriranom procesu od polja do stola