Koncern

Povijest Agrokora

Ivica Todorić osniva privatnu tvrtku za proizvodnju cvijeća i cvjetnih sadnica

1976.

1989.

Registrirano je
dioničko društvo Agrokor

Stječe se većinski vlasnički udio u Jamnici i Agropreradi

1992.

1995.

Registriran je Agrokor koncern

Početak gradnje Distribucijskog centra, najvećeg investicijskog projekta u koncernu

1999.

Potpisan Ugovor o ulaganju 110 milijuna eura u dionički kapital Agrokora

2006.

2009.

Otvoren je najsuvremeniji logističko-distributivni centar koji će biti okosnica Agrokorove logistike

2013.

Potpisan je Ugovor o kupoprodaji 53,1% dionica poslovnog sistema Mercator d.d.