Odgovornost

Sustav upravljanja zaštitom okoliša

AGROKOR koncern svoju politiku temelji na organiziranom upravljanju sustavima prema načelima održivog razvoja i izvrsnosti. Zaštita okoliša predstavlja značajan segment Agrokorovih integriranih sustava upravljanja i dio je svih strateških odluka i poslovnih procesa. Agrokorov čvrsti okolišni stup održivosti shvaćamo kao civilizacijsko polazište koje zajedno s društvenim i ekonomskim područjem djelovanja odgovorno promovira koncept održivog razvoja.

Prepoznajemo utjecaj svojih djelatnosti, proizvoda i usluga na okoliš i sustavno ih nadziremo. Pri tom je naš gospodarski razvoj neraskidivo povezan s profesionalnim i odgovornim odnosom prema zaštiti okoliša. Sustavno upravljanje okolišem i energetskom učinkovitosti usmjereno je na 2 osnovne strateške odrednice:

- trajno poboljšavanje vrijednosti okoliša i energetske učinkovitosti te

- sprječavanje i smanjivanje svih vrsta onečišćenja u neposrednom, širem i globalnom okruženju.

Danas 21 Agrokorova kompanija ima uspostavljen sustav upravljanja okolišem certificiran međunarodnom normom ISO 14001, pet kompanija ima uveden sustav upravljanja energetskom učinkovitosti i certifikat ISO 50001 dok, također, pet kompanija ima komplementaran sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu i certifikat OHSAS 18001. Profesionalna zaštita okoliša donosi pozitivne rezultate i stalna poboljšanja koja se potvrđuju realizacijom kratkoročnih i dugoročnih ciljeva i programa tj.

- smanjenje negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje (smanjenje nastajanja otpada, potrošnje sirovina, vode i energenata po jedinici proizvodnje ili prodaje)

- povećanje sigurnosti i povećanje razina znanja, svijesti i odgovornosti svih zaposlenika.

Poslovi Inženjeringa zaštite okoliša

Osnovni poslovi Agrokorova Inženjeringa zaštite okoliša odnose se na usklađivanje sa zakonskim i ostalim zahtjevima u zaštiti okoliša i prirode, sustavnom gospodarenju neopasnim i opasnim otpadom, kontrolom emisija u vodu, zrak i tlo, praćenjem uporabe izvora i energeneta, sprječavanjem nastajanja onečišćenja ali i adekvatnom reakcijom u slučaju događanja izvanrednih situacija. Izuzetno je značajan razvoj i jačanje izobrazbe i svijesti u zaštiti okoliša, razmjena komunikacija i znanja kako unutar koncerna tako i izvan. Razvijamo profesionalne unutarnje i vanjske provjere sustava, razvijamo suradnju s najboljim suradničkim tvrtkama i dobavljačima s područja zaštite okoliša. Osobna odgovornost, pojedinačna znanja i iskustvo svakog zaposlenika neophodna su karika u očuvanju čvrstoće lanca naše uspješnosti. Vodimo sustavnu brigu o prirodi i okolišu ne samo unutar granica Agrokorovih organizacijskih jedinica već nastojimo utjecati pozitivnim primjerima prema svim kupcima, zainteresiranim stranama i šire a u svrhu ostvarenja zajedničkog cilja ZAŠTITE I OČUVANJA PRIRODE I OKOLIŠA! 

21 Agrokorova kompanija u 4 države: Hrvatska (12), Srbija (5), BIH (3) i Slovenija (1) ima najpoznatiji i najznačajniji svjetski certifikat zaštite okoliša ISO 14001.

 

Agrokor_Politika upravljanja okolišem

2017 AGROKOR CERTIFICIRANE KOMPANIJE - ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18000