Odgovornost

Održivi razvoj

AGROKOR d.d. je od 14. srpnja 2006. godine član HR PSOR-a (Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj kada je potpisan Ugovor o pristupu Agrokora HR PSOR-u. Rezultat je to odluke Uprave Agrokora i ispunjavanja odrednica Politike upravljanja okolišem koncerna prema kojoj svoju politiku temeljimo na organiziranom i profesionalnom upravljanju sustavima prema načelima održivog razvoja.

HR PSOR je nedobitna ustanova privatnog sektora koja potiče održivi razvoj u gospodarstvu i zastupa gospodarstvo u održivom razvoju. Članovi, predstavnici hrvatskog gospodarstva, udružuju znanje, inovativnost i odgovornost u traganju za razvojnim putevima koji uravnotežuju poslovni uspjeh, društvenu dobrobit i zaštitu okoliša. Zajedništvo članova - njihova sposobnost i utjecaj, pružanje dobrih primjera, razmjena znanja, prijenos iskustava, promoviranje učinkovitih modela i postupaka, zalaganje za društvenu odgovornost, otvorenost prema javnosti i ekodjelotvornost (dvostruki učinak - dobit za gospodarstvo i okoliš) te suradnja s pripadnicima drugih društvenih skupina u dogovaranju održivog razvoja, okosnice su načina rada ove institucije.

Agrokor je također aktivan član i ostalih institucija i udruženja zaštite okoliša poput Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, EKO-Ozre, GIUPAK-a (Gospodarsko interesna udruga za pakiranje i zaštitu okoliša), a kvalitetno surađuje s tijelima državne uprave, resornim ministarstvima i jedinicama lokalne uprave i samouprave svih zemalja u kojima djeluje.

Izvješće o održivosti

U skladu s odlukom o kontinuiranom praćenju učinka naših aktivnosti na okoliš i društvo, niže su navedena izvješća o održivosti Agrokor koncerna. Izvješća su pripremljena prema smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje (Global Reporting Initiative – GRI 3.0). Poštujući načelo usporedivosti, zadržan je koncept izvještavanja primijenjen u prvom izvješću, ali je proširen dodatnim pokazateljima.


Agrokor koncern najkompleksnija je poslovna grupacija u Hrvatskoj koja priprema izvješće o održivosti u skladu sa GRI zahtjevima. Stoga je struktura našeg izvješća takva da prikazuje konsolidirane podatke za cijelu grupu na razini ekonomskih pokazatelja, pokazatelja o radnim odnosima, zaposlenima, ljudskim pravima, zajednici i odgovornosti za proizvod. Pokazatelji za okoliš predstavljeni su za svaku kompaniju posebno kako bi se sačuvala njihova vrijednost, omogućila usporedivost s podacima iz prethodnog izvješća i s poslovnim subjektima koji posluju u istim sektorima.
 
Spremnost na pripremu i objavljivanje ovakve vrste publikacije pokazuje otvorenost kompanije prema okruženju u kojem posluje i na čiji razvoj utječe, daje uvid u korporativne vrijednosti naših kompanija i društvenu odgovornost koju smo prihvatili. U izvješću se detaljno navode i planovi kompanija za daljnja poboljšanja u idućem izvještajnom razdoblju i iskazuje spremnost da se i buduće poslovanje vodi na način koji će istodobno pridonijeti vlastitom ekonomskom uspjehu, ali i održivom razvoju zajednice i društva u kojem se odvijaju naše raznovrsne gospodarske djelatnosti.

Izvješće o održivosti 2014 i 2015

Izvješće o održivosti 2012 i 2013

Izvješće o održivosti 2010 i 2011

Izvješće o održivosti 2009