Inovacije

Inovacije u Agrokor koncernu

Inovacije u koncernu Agrokor prepoznate su i podržane na svim razinama kompanije. Naša je odrednica proizvoditi zdrave, kvalitetne i inovativne proizvode poštujući tradiciju naših kupaca te njihove potrebe i preferencije.

Inovativnim pristupom kontinuirano osiguravamo bolji protok znanja i iskoristivost unutarnjih i vanjskih potencijala te implementaciju novih ideja u područjima razvoja inovativnih proizvoda, rješavanja tehnoloških problema, povećanja učinkovitosti, stvaranja preduvjeta za smanjenje troškova i optimiranje internih procesa, kao i izazova društveno odgovornog poslovanja u kompanijama koncerna.

Radimo na velikom rasponu brandova i proizvoda, pronalazeći različita inovativna tehnološka rješenja, kako bismo bili spremni odgovoriti izazovima konkurencije i probiti se na nova tržišta. Iza svakog našeg proizvoda stoji tim stručnjaka – tehnologa, inženjera, nutricionista, dizajnera, posvećenih postizanju najviših standarda kvalitete i sigurnosti proizvoda u svrhu zadovoljstva i povjerenja potrošača.

Kao regionalni lider u proizvodnji, distribuciji i prodaji hrane, svjesni smo našeg utjecaja na zajednicu i obveze da pomognemo u stjecanju boljih prehrambenih navika širokoj populaciji kupaca i potrošača. Naš pristup razvoju i unaprijeđenju proizvoda je neprestano poboljšanje nutritivne kvalitete a da pritom vrhunski prepoznatljivi okus ne bude narušen. Ključnu ulogu u ovom procesu ima upravo inovativnost naših razvojno-istraživačkih timova.

Inovativne pomake ostvarujemo samostalno ali i kroz brojna partnerstva i suradnje unutar vlastitog sustava, s dobavljačima, akademskom zajednicom, privatnim i javnim istraživačkim institutima i kompaniijama, te kroz koncept otvorenih inovacija kroz koji pozivamo najširu zajednicu naših dionika na suradnju.  

Agrokor se pridružio i Sveučilišnoj inovacijskoj mreži Udruge inovatora Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu, osnovanoj kako bi se osiguralo da znanja i tehnologije razvijene u Hrvatskoj pridonesu globalnoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i potaknu regionalni razvoj. Agrokor je tako postao članom zajednice koja je sposobna predvidjeti, stvarati i reagirati na prilike koje joj se pružaju, a s ciljem stvaranja novih vrijednosti putem inovacija.

Agrokor koncern slijedi najbolju praksu velikih svjetskih kompanija u odabiru tehnologija i u načinu upravljanja znanjem svojih zaposlenika pa je tako razvio nekoliko internih inovacijskih platformi znanja.

Tako je APLAUZ interna platforma znanja zaposlenika odjela Marketinga i Razvoja proizvoda svih kompanija koncerna i kao takav još jedan alat koji svakome daje priliku da na jednostavan način prezentira i realizira svoju ideju, za bilo koju kompaniju ili područje rada.

 

 

piKLUB u PIK-u Vrbovec je također interni sustav koji za cilj ima razvoj inovacija i internih komunikacijskih kanala u svrhu prikupljanja, razmjene i razvoja ideja svih zaposlenika na razini kompanije, a sve kako bi se unaprijedili poslovni procesi i ukupno poslovanje.Tako je primjerice ideja za popularni Pikorez koji daje dodanu vrijednost PIKO brendu te služi kao poklopac i rezač u jednom, potekla upravo iz piKLUB-a. Brojne su ideje i za nove proizvode PIK Vrbovca pa je tako zadnji proizvod koji se našao na tržištu, također potekao iz ideje koja je prijavljena u piKLUB, a radi se o popularnoj PIK Ćebasi, gurmanskom spoju kobasice i ćevapa.

Mail tima inovacija koncerna, inovacije@agrokor.hr otvoren je za sve prijedloge ili ideje za novi proizvod, novi okus, sastojak ili pakiranje, ili bilo koju ideju koja bi unaprijedila naše poslovanje na dobrobit kupaca i široke društvene zajednice.