ČPP

Često postavljena pitanja

U nastavku se nalaze često postavljena pitanja o poslovanju Agrokor koncerna i odgovori na njih.

 

Što se dogodilo s Agrokorom?

Sukladno Zakonu o Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Narodne Novine br. 32/2017) 7. travnja 2017. Upravni odbor AGROKOR koncerna za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, Zagreb (grad Zagreb), Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 05937759187 (dalje u tekstu: Agrokor / Dužnik) podnio je zahtjev za pokretanje postupka izvanredne uprave na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Cilj zakona stvoriti je mehanizme koji će osigurati likvidnost, stabilnost i održivost kompanija od sistemske važnosti.

Trgovački sud u Zagrebu izdao je 10. travnja 2017. Odluku o pokretanju postupka izvanredne uprave u Agrokoru i dijelu povezanih društava.

 

 

Tko upravlja Agrokorom?

Imenovan je izvanredni povjerenik za Agrokor koji ima prava i obveze organa Dužnika, te koji zastupa Dužnika samostalno i pojedinačno. Izvanredni povjerenik samostalno vodi poslovanje Dužnika i poduzima sve radnje u postupku koje su mu povjerene u skladu sa Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.

 

 

Što se poduzima kako bi se popravila situacija?

Izvanredni povjerenik angažirao je stručnjake za restrukturiranje koji imaju iskustva rada s kompanijama u takvim okolnostima.

Stručnjaci pružaju potporu Agrokorovim zaposlenicima, a primarni ciljevi su:

- očuvanje poslovanja i imovine društva

- osiguravanje dovoljne likvidnosti za potrebe tekućih aktivnosti, uključujući organiziranje dodatnog financiranja prema potrebi

- procjena strateških planova Grupe

- realizacija restrukturiranja koja će Grupi omogućiti izlazak iz postupka izvanredne uprave istovremeno štiteći interese vjerovnika

 

 

Kako da prijavim tražbine koje imam na temelju dugovanja Agrokora prije pokretanja Izvanredne uprave?

Prijavu tražbina treba izvršiti ispunjavanjem obrasca 18. Prijava tražbine u stečajnom postupku (čl. 257. st. 1. SZ), sukladno članku 32. Zakona o postupku izvanredne uprave, koji možete preuzeti ovdje.

Ovim putem još jednom apeliramo da prije podnošenja prijave tražbina pokušate uskladiti svoja potraživanja sa kompanijama Koncerna.  Ukoliko vjerovnik ima potraživanja od više kompanija Koncerna, treba za svaku kompaniju zasebno izvršiti uskladu i za svaku kompaniju izvršiti zasebnu prijavu tražbine.

Prijavu tražbina treba uputiti na adresu Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb s naznakom ''prijava - za izvanrednog povjerenika' u dvije preslike, sukladno odredbama Stečajnog zakona. Jedna preslika je za potrebe Trgovačkog suda.

 

 

Hoće li Agrokor nastaviti poslovati?

Agrokor i vezana društva nastaviti će poslovati tijekom mandata izvanredne uprave.

 

 

Što moram učiniti ako želim nastaviti poslovati s Agrokorom ili nekim od vezanih društava?

Agrokor i njegova vezana društva nastavljaju suradnju s dobavljačima kako bi se ispunile potrebe tekućeg poslovanja. Molimo da komunicirate putem svojih redovnih kontakata u Agrokor koncernu.

U slučaju da niste u mogućnosti kontaktirati svoje redovne kontakte, ili imate pitanja, molimo pošaljite e-mail na creditorenquiries@agrokor.hr

 

 

Zašto nisu objavljena Agrokorova revidirana financijska izvješća za 2016.?

Agrokor je, u suradnji sa savjetnicima, tijekom preliminarnih  provjera identificirao mogućnost grešaka u poslovnim izvještajima Grupe. Ove provjere su i dalje u tijeku. S obzirom na to, Grupa je zamolila dionike da se ne pouzdaju na povijesne financijske izvještaje do završetka provjera i razjašnjavanja situacije. Grupa namjerava angažirati PricewaterhouseCoopers LLP da naprave reviziju financijskih izvještaja za 2016. Ovaj angažman će prolongirati termin objave revidiranih financijskih izvješća za 2016.

 

 

Što je uzrokovalo ovu situaciju u Agrokoru?

Trenutno nismo u mogućnosti komentirati razloge Agrokorovog ulaska u postupak izvanredne uprave. Naš fokus posvećen je stabilizaciji poslovanja.

 

Prijavljuju li se u prijavi tražbina samo iznosi dospjelog duga do 9.4.2017.?

U skladu s odredbama članka 29., stavka (4) Zakona o postupku izvanredne uprave vjerovnici trebaju prijaviti tražbinu na dan 9.4.2017. koja obuhvaća iznos ukupnog duga, dospjelog i nedospjelog.

 

Gdje mogu dobiti informacije o novim događanjima?

Kada se informacije javno objavljuju, bit će dostupne i na kompanijskoj web stranici.