Osnovni podaci

Tvrtka:

AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo

Skraćeni naziv:

AGROKOR d.d.

Sjedište i adresa:

Zagreb, Marijana Čavića 1

Osnovna djelatnost:

Djelatnosti holding-društava

Pravni oblik:

Dioničko društvo

OIB:

05937759187

Matični broj (MB):

3449602

Matični broj subjekta (MBS):

080020970

Registarski sud:

Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital Društva:

180.123.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Godina osnivanja:

1989 god.

Ukupan broj dionica:

360.246 redovnih dionica

Nominalna vrijednost dionice:

500,00 kuna

Trgovanje dionicom:

Dionice AGKR-R-A nisu uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze

Žiro račun:
Banka:

HR7524810001120017890
Kreditna banka Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, 10000 Zagreb

Žiro račun:
Banka:

HR3023600001101352962
Zagrebačka banka, Paromlinska 2, 10000 Zagreb

Izvanredni povjerenik:

Fabris Peruško