Novosti

Agrokor i T-Hrvatski Telekom potpisali ugovor o nastavku suradnje

Agrokor i T-Hrvatski Telekom nastavljaju suradnju na području korištenja telekomunikacijskih usluga

Predsjednik Agrokor koncerna Ivica Todorić i predsjednik Uprave Hrvatskih telekomunikacija Ivica Mudrinić potpisali su 17. listopada 2005. godine trogodišnji Okvirni ugovor o nastavku suradnje na području korištenja telekomunikacijskih usluga.

Osim pružanja standardnih telekomunikacijskih usluga iz ponude T-HT-a, usluga fiksne i mobilne telefonije te pristupa internetu, T-HT će za potrebe Agrokora razvijati i posebna telekomunikacijskih rješenja.

"Nastavak uspješne suradnje s T-HT-om omogućit će svim kompanijama unutar Agrokor koncerna implementaciju najnovijih i posebno za njih prilagođenih telekomunikacijskih rješenja koja će zasigurno doprinijeti ostvarenju njihovih poslovnih ciljeva," izjavio je zadovoljan potpisanim Ugovorom, predsjednik Agrokor koncerna Ivica Todorić.

Okvirnim ugovorom nastavlja se zajednička suradnja koja je započeta prije tri godine. Sklapanju novog Ugovora prethodilo je ispunjenje svih obveza iz Ugovora koji je potpisan 2002. "Raduje nas ovaj nastavak izuzetno uspješne suradnje, i sigurni smo da će T-HT koncernu Agrokor biti u mogućnosti pružiti optimalnu integriranu telekomunikacijsku uslugu, koja je danas imperativ svake poslovno uspješne i ambiciozne kompanije", dodao je predsjednik Uprave Hrvatskih telekomunikacija Ivica Mudrinić.