Novosti

Croatia osiguranje d.d. i Agrokor d.d. potpisali ugovor o privatnom zdravstvenom osiguranju za sve zaposlenike Agrokor koncerna

Croatia osiguranje d.d. i Agrokor d.d., 08. svibnja 2003., u prostorima Agrokora, potpisali su Ugovor o privatnom zdravstvenom osiguranju te time nastavili dugogodišnju uspješnu suradnju. Ugovor su potpisali Marijan Ćurković, predsjednik Uprave Croatia osiguranja i Ivica Todorić, predsjednik Uprave Agrokor koncerna uz nazočnost predstavnika sindikata.

Agrokor koncern prva je velika kompanija koja je s Croatia osiguranjem potpisala Ugovor o privatnom zdravstvenom osiguranju za sve svoje zaposlenike. Ugovorom Agrokor se obvezao snositi troškove privatnog zdravstvenog osiguranja za 10.000 svojih radnika. Agrokorovim radnicima time je osigurana besplatna, kvalitetnija i brža medicinska usluga u najmodernijim specijalističkim ordinacijama i bolnicama diljem cijele Hrvatske bez uputnica i čekanja. Sklapanjem police osiguranja s Croatia osiguranjem, Agrokor svojim zaposlenicima osigurava viši standard usluga i širi opseg prava iz zdravstvenog osiguranja uz kvalitetno rješavanje svih zdravstvenih potreba zaposlenika Agrokora (tri pregleda godišnje kod različitih odabranih i ugovorenih specijalista, dva kontrolna pregleda nakon svakog obavljenog specijalističkog pregleda, rutinske laboratorijske pretrage jednom godišnje i dijagnostičku obradu prema prijedlogu specijaliste jednom godišnje). Također, u prvoj godini osiguranja za zaposlenike je osiguran i ciljani sistematski pregled te sanitarni pregled za zaposlene čija priroda posla to zahtijeva. Svakom radniku omogučuje se individualno vođenje kroz sustav zdravstvenog osiguranja te dogovaraju potrebni pregledi i obavljanje laboratorijskih i dijagnostičkih pretraga u što kraćem vremenu. Potpisani Ugovor nastavak je kontinuirane brige Agrokora za vlastite radnike.