Novosti

Jamnici d.d. dodijeljen CarbonFree® certifikat

Ponosno ističemo da je Jana, prirodna izvorska voda, dobila CarbonFree® certifikat i time postala prvi proizvod u regiji kojem je dodijeljen certifikat Carbonfund.org Foundation Inc.

Partnerskim odnosom s Carbonfund organizacijom i NSF Internationalom, Jamnica želi zadržati visoke standarde u zaštiti okoliša te ukazati na nužnost društveno odgovornog poslovanja koji predstavlja temelj budućeg planiranja i poslovanja tvrtke. Carbonfund.org Foundation Inc. vodeća je neprofitna organizacija koja se bavi smanjenjem utjecaja na klimatske promjene, a NSF International je svjetska nezavisna organizacija koja uspostavlja standarde, certificira i testira kvalitetu hrane, vode i ostalih proizvoda kako bi potvrdila kvalitetu i sigurnost proizvoda namijenjenih potrošačima.

CarbonFree® certifikat predstavlja vjerodostojan i transparentan način kojim se pokazuje inicijativa smanjenja ugljičnog otiska tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda. Ugljični otisak promiče pozitivan, ekološki svjestan imidž tvrtke, a koristi se u strateškom i operativnom planiranju, izvještavanju o okolišu i planiranju ušteda. Većom energetskom učinkovitošću povećava se konkurentnost, odražava korporativna svijest i odgovornost te praćenje trendova na globalnom tržištu.

Jamnici d.d. dodijeljen CarbonFree® certifikat

Za dobivanje CarbonFree® certifikata Jamnica d.d. je određivala ugljični otisak svojih proizvoda. Ugljični otisak (Carbonfootprint, CFP) je mjera utjecaja ljudskih aktivnosti na okoliš preko emisije stakleničkih plinova izražene u jedinicama ugljičnog dioksida. Pri mjerenju se uzimaju u obzir izravne i neizravne emisije, a izražavaju se u tonama CO2. Ugljični je otisak usko povezan s korištenjem energije: što se energija efikasnije troši, to je manji ugljični otisak, odnosno emisija CO2. Ugljični otisak određivao se metodom procjene cjelokupnog životnog ciklusa Jane, Life Cycle Assessment (LCA), koja predstavlja istraživanje i procjenu utjecaja pojedinog proizvoda na okoliš. Životni ciklus predstavlja cjelokupni izračun za odabrani proizvod od proizvodnje repromaterijala, proizvodnje proizvoda, distribucije, korištenja i konačnog odlaganja ambalaže.

Jana je nositelj NSF certifikata od 2008. godine. Certifikacija zahtijeva učestalu kontrolu proizvoda i nadzor proizvodnog procesa kako bi se potvrdilo ispunjenje strogih zahtjeva kvalitete i sigurnosti proizvoda. Uz znak NSF, koji potvrđuje odanost i brigu za zdravlje i sigurnost naših potrošača, znak CarbonFree®predstavlja cjelovit proces koji se koristi za smanjenje emisija stakleničkih plinova i dokazuje društveno odgovorno ponašanje Jamnice d.d. prema okolišu.

Jamnica je, prateći svjetske trendove, prepoznala je vrijednost CarbonFree® certifikata, kojim potvrđuje svoje opredjeljenje za održivi razvoj i zaštitu okoliša.