Novosti

Konzum u BiH dodijelio priznanja zaposlenicima “Konzumov ponos” 2016. godine

Sedamdeset zaposlenika Konzuma u BiH koji su u 2016.godini dali poseban doprinos i istaknuli se proaktivnim stavom u obavljanju radnih zadataka, potvrdili poslovna znanja i sposobnosti te ujedno stavili dodatni naglasak na uspješne poslovne rezultate kompanije dobili su priznanje “Konzumov ponos” i tako označili početak još jedne uspješne godine.

Osim što predstavljaju osobna priznanja, ove nagrade također su potvrda važnosti timskog rada na svim razinama poslovanja Konzuma BiH.

Zaposlenici “Konzumov ponos” za 2016. godinu su:
Bajrić Admir, Halilović Ahmija, Hodžić Niaza, Rovčanin Izeta, Veletovac Šeherzada, Dikedžić Adnan, Planja Samira, Ilić Jelena, Kapuran Verica, Goralija Mirha, Sivčević Saima, Smailbegović Vahida, Muhović Adisa, Fejzagić Lejla, Kadrić Mubera, Čakarić Osman, Sultanić Armin, Bajrović Suad, Kazić Mehmed, Suljagić Hatidža, Topalić Aida, Andelija Safija, Spahić Elma, Aščalić Firdesa, Muharemović Edvin, Spremo Olga, Bilić Dragana, Gustin Zdravka, Nikolić Janja, Herceg Ante, Sakoč Enida, Letić Nihada, Džonlez Tihomir, Bubalo Domagoj, Salčin Sandra, Cvitanović Pavica, KukićSandra, Zlojo Mehmed, Hurić Admir, Žilić Mirela, Mujkić Alma, Hodžić Fatima, Joldić Alma, Pejić Tanja, Hadžan Zehida, Radovanović Zorica, Mejrić Rusmira, Haskić Eldina, Novaković Dragan, Đurđević Danijela, Toljić Nerma, Handukić Sanela, Beganović Dženana, Lepirica Inesa, Todić Nenad, Džehverović Jasmin, Ćulum Angelina, Gavrić Ranka, Kavić Milana, Trifunović Aleksandar, Curo Sevad, Mušić Adis, Brčaninović Adnan, Lozo Budimir, Crnić Milanko, Bećirović Nermin, Čolić Mirzad, Bibić Emir, Ćatić Midhat i Gušić Mehmed. 

Uz kontinuiranu edukaciju zaposlenika koju Konzum provodi i na taj način osigurava dugoročni razvoj, Konzum je prepoznao doprinos navedenih zaposlenika te ih dodjelom priznanja dodatno stimulirao kako bi ukazao na važnost zalaganja pojedinca, ali i na važnost timskog rada u velikoj organizaciji.