Novosti

Lansiranje sindiciranog zajma i produljenje dospijeća kratkoročnih zajmova

OBJAVA SADRŽI POVLAŠTENE INFORMACIJE

Agrokor D.D. (“Agrokor”) je pokrenuo sindiciranje vezano uz ugovor o zajmu s rokom od 3 godine i konačnim dospijećem u rujnu 2019. BNP Paribas, Credit Suisse AG, London Branch, Goldman Sachs International i J.P. Morgan Limited nastupaju kao zajednički globalni koordinatori, mandatirani vodeći aranžeri i voditelji upisa (bookrunner) za transakciju, a u transakciju su već upisali predbilježbe (anchor orders). Konačna veličina transakcije bit će utvrđena na temelju tržišne potražnje. Primitci iz sindiciranog zajma iskoristit će se za refinanciranje i optimalizaciju strukture Agrokorovih obveza .

Sindiciranje se provodi u okviru šireg refinanciranja, kojim je Agrokor već produljio dospijeće kratkoročnog duga u iznosu od cca. 500 mil. EUR za 2-3 godine u različitim bilateralnim i klupskim zajmovima s BNP Paribasom, Credit Suisse  AG, London Branch, bankama Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Sberbank Europe AG i Sberbank of Russia. Zajmovi podliježu određenim uvjetima, uključujući ugovaranje produljenja prema nekim drugim financijskim aranžmanima, za koje se očekuje da će biti zadovoljeni u predstojećim tjednima.

Opći podaci

Agrokor d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska, jedan je od vodećih proizvođača, distributera te trgovaca na malo i veliko hranom u Jugoistočnoj Europi (koja obuhvaća Albaniju, BiH, Hrvatsku, Grčku, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Sloveniju). Nakon akviriranja Poslovnog Sistema Mercator d.d. u 2014., Agrokor koncern je tržišni lider u maloprodaji hrane na svim svojim primarnim tržištima, te najveći proizvođač niza brendova hrane i pića, a u 2015. ostvario je prihod od 6,4 milijarde €, te EBITDA od 554 milijuna €.

Agrokor D.D. ima korporativni rejting  B2/B (Moody’s/S&P).