Novosti

Mladinin Traminac i Sauvignon srebrni u Parizu

Mladinin Traminac i Sauvignon osvojili su srebrne medalje na sajmu vina održanom u Parizu Vinallies Internationales 2002. Među mnogobrojnim izložbama i sajmovima vina upravo ovaj u Parizu uz Bruxelles, Veronu i Ljubljanu ubraja se među najprestižnije u svijetu.

Najeminentniji enolozi iz cijeloga svijeta prisutni su na vodećim sajmovima prilikom ocjenjivanja mnogobrojnih uzoraka. Naime, na velikim sajmovima konkurencija je izuzetno jaka te broj uzoraka ponekad prelazi i dvije tisuće. Vina iz podruma Mladina, koji posluje unutar Jamnice, natječu se na svim spomenutim sajmovima, a za istaknuti je činjenica da su tijekom prošle godine na svakom o njih osvojila nagrade.