Novosti

Novi zatvarači Juicy-a

Osluškujući želje potrošača Jamnica je dodatno usavršila tetra-brick ambalažu svojih visokokvalitetnih voćnih sokova Juicy. Dosadašnji zatvarači na tetra-brick pakovinama od 0,5 i 1,0 litre, koji se nisu pokazali najfunkcionalnijim rješenjem, zamjenjeni su novim, praktičnim Combi-lift zatvaračima.

Prednosti novog Combi-lift zatvarača u odnosu na dosadašnji Combi-top zatvarač jesu jednostavnost i brzina, te veći nivo higijene kod otvaranja Combi-brick ambalaže. Skidanjem zaštitne folije i utiskivanjem plastičnog poklopca kroz perforiranu podlogu, po principu poluge, sok se nakon otvaranja ponovno može zatvoriti vraćanjem poluge u prvobitan položaj.