Novosti

Objavljeno deseto mjesečno izvješće izvanredne uprave Agrokora d.d.

Agrokor mjesečno izvješće siječanj 2018

Objavljeno je deseto mjesečno izvješće koje prati razvoj gospodarskog stanja te implementaciju mjera i aktivnosti u postupku izvanredne uprave u Agrokoru d.d. i povezanim kompanijama u sustavu Grupe. Izvješće se odnosi na razdoblje od 11. siječnja do 10. veljače 2018. godine. Budući da je 31. prosinca 2017. godine započela revizija financijskih rezultata sustava Agrokor te se očekuje da će podaci o mjesečnim i kumulativnim rezultatima biti dostupni 31. ožujka 2018. godine, tekuće mjesečno izvješće ne sadrži financijske pokazatelje poslovanja kompanija.

Ključne aktivnosti izvanredne uprave u zadnjem mjesečnom razdoblju vezane su uz prijave tražbina i Rješenje o razvrstavanju skupina vjerovnika. Trgovački sud u Zagrebu je 15. siječnja 2018. godine donio Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama koje je objavljeno na e-oglasnoj ploči suda. Rješenje navodi kako su, nastavno na tražbine koje je ispitao i priznao izvanredni povjerenik u iznosu od 41,45 milijardi kuna te osporio u iznosu od 16,43 milijarde kuna, vjerovnici međusobno osporili tražbine u iznosu od preko 10,4 milijardi kuna. Osporena jamstva i sudužništva od strane drugih vjerovnika iznose više od 101 milijarde kuna. Trenutno, prije okončanja parničnih postupaka, ukupan zbroj utvrđenih glavnih tražbina iznosi 31.043.173.116,50 kuna.

Trgovački sud u Zagrebu je 26. siječnja 2018. godine donio Rješenje o razvrstavanju vjerovnika u pet skupina. Broj članova vjerovničkog vijeća i razvrstavanja vjerovnika u skupine utvrđuje sud, na prijedlog izvanrednog povjerenika, pri čemu same članove vjerovničkog vijeća određuju, tj. biraju vjerovnici. Vjerovnici Agrokora razvrstani su u sljedećih pet posebnih skupina:

1.         SKUPINA A - vjerovnici čije su tražbine osigurane razlučnim pravom odnosno koji imaju čvrsta sredstva osiguranja kao što su hipoteke nad nekretninama ili zalog nad dionicama.

2.         SKUPINA B – vjerovnici koji su imatelji obveznica koje je izdao dužnik i u čiju su korist izdana jamstva/ postoji odnos sudužništva, u oba navedena slučaja s najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave.

3.         SKUPINA C – vjerovnici s tražbinama koje su nastale prije otvaranja postupka izvanredne uprave, a u čiju su korist izdana jamstva/postoji odnos sudužništva/postoji odnos regresnog dužništva, s najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave te koji su sudjelovali u financiranju dužnika s prednosti namirenja temeljem Ugovora o najstarijem zajmu od 8. lipnja 2017. godine.

4.         SKUPINA D – vjerovnici u čiju su korist izdana jamstva/postoji odnos sudužništva /postoji odnos regresnog dužništva, s najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave i koji nisu sudjelovali u financiranju dužnika s prednosti namirenja temeljem Ugovora o najstarijem zajmu od 8. lipnja 2017. godine.

5.         SKUPINA E – vjerovnici (uključujući dobavljače) u čiju korist nisu izdana jamstva niti postoji odnos sudužništva niti odnos regresnog dužništva, od najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave.

Nakon što je Trgovački sud donio Rješenje o razvrstavanju vjerovnika u pet skupina, izvanredni povjerenik je 1. veljače 2018. godine putem Narodnih novina, sukladno proceduri i rokovima iz čl. 30. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, vjerovnike čije su tražbine utvrđene pozvao na izbor i imenovanje članova vjerovničkog vijeća svake posebne skupine vjerovnika. Vjerovnici su dužni dostaviti punomoć za izabranog člana vijeća svoje skupine. Preporučeni obrazac punomoći za izbor člana vjerovničkog vijeća za pojedinu skupinu vjerovnici mogu pronaći na internetskoj stranici Agrokora d.d.: http://nagodba.agrokor.hr/.

Član vijeća za svaku pojedinu skupinu smatra se izabranim ako ga je izabrala obična većina svih vjerovnika unutar jedne skupine. Ukoliko neka skupina vjerovnika ne izabere člana vjerovničkog vijeća u roku 90 dana od objave poziva u Narodnim novinama, tog člana će imenovati sud u daljnjem roku od 8 dana.

Izvanredna uprava i dalje poduzima sve raspoložive pravne aktivnosti s ciljem zaštite imovine sustava Agrokor i kompanija iz sustava u Hrvatskoj i inozemstvu, a također je nastavljena i intezivna komunikacija i interakcija sa svim ključnim dionicima na svim tržištima.