Novosti

Objavljeno osmo mjesečno izvješće o gospodarskom stanju te o provedbi mjera izvanredne uprave u Agrokoru d.d.

Agrokor mjesečno izvješće studeni 2017

Danas je objavljeno osmo mjesečno izvješće koje prati razvoj gospodarskog i financijskog stanja te implementaciju mjera i aktivnosti u postupku izvanredne uprave u Agrokoru d.d., a koje se odnosi na razdoblje od 11. studenoga do 10. prosinca 2017. godine. Navedeno izvješće uključuje detaljne informacije o poslovanju kompanija u sustavu Agrokora i neke novosti u pristupu izvještavanja. Dosadašnja izvješća su uključivala 12 kompanija, a počevši od ovog izvješća izvještavanje će se proširiti na ukupno 17 ključnih kompanija u Hrvatskoj i regiji. Izvanredna uprava će nastaviti s takvim pristupom izvještavanju i u slijedećim mjesečnim izvještajima.

Mjesečni izvještaj za studeni ukazuje na poboljšanje sveukupnog gospodarskog i financijskog stanja sustava Agrokor koje je nastalo kao rezultat financijskog i operativnog restrukturiranja kompanija koje je u tijeku. U skladu s planovima održivosti, fokus svakog od poslovnih segmenata pomaknuo se sa povećanja prihoda na ostvarivanje dobiti iz operativnog poslovanja.

Kompanije iz poslovne grupe Prehrana bilježe porast prihoda od prodaje u listopadu u odnosu na rujan. Ujedno je zabilježen i 10% rast prodaje ulja u odnosu na rujan. Ostvarena operativna dobit (EBITDA) je u skladu s očekivanjima za listopad. Poslovni segmenti pića i ulja nastavljaju s provođenjem programa kontrole troškova, dok su segmenti sladoleda i smrznute hrane te mesa fokusirani na profitabilan rast kroz optimizaciju proizvodnog portfelja. Sve kompanije poslovne grupe Prehrana nastavljaju sa inteziviranjem izvoznih aktivnosti pa je tako primjerice Pik Vrbovec u listopadu ostvario 33% veći rast prihoda od izvoza u odnosu na rujan.

Poslovna grupa Maloprodaja i veleprodaja u listopadu je prolazila kroz izazove uzrokovane povećanjem udjela promocija i snižavanjem cijena s ciljem postizanja konkurentne prednosti. Konzum je u listopadu stabilizirao prosječni broj kupaca koji je najviši od početka godine, uz povećanje od 2,1% „isto za isto“ te važno smanjenje operativnih troškova za 2,7% u odnosu na plan. Maloprodaja Tiska u listopadu je realizirala značajne povoljne utjecaje na bruto maržu uslijed uspješnih pregovora s dobavljačima te zahvaljujući implementaciji ciljane cjenovne strategije.

U prvih deset mjeseci, kompanije iz poslovne grupe Poljoprivreda su postigle pozitivne EBITDA-e s maržama u rasponu od 2,3% do 20,8%. Marža u listopadu je iznad prosjeka ostalih mjeseci 2017. godine, što je rezultat kvalitetnijeg upravljanja troškovima, odličnih naturalnih pokazatelja u proizvodnji stoke, visokih prinosa poljoprivrednih kultura i visoke profitabilnosti mliječnih farma. Listopad 2017. godine bio je najbolji mjesec za realizaciju prihoda u ovoj godini za Belje, koje zajedno s Agrokor trgovinom čini 75% ukupnih prodajnih prihoda. Pik Vinkovci su realizirali financijski gledano, 118% višu prodaju u listopadu u odnosu na rujan.

Osim poslovnih rezultata kompanija, izvanredna uprava je izvjestila i o svim ostalim aktivnostima u Agrokoru d.d. Pritom je jedna od ključnih tema bila prijava tražbina budući da su 9. studenoga 2017. godine, svi podaci o ispitanim prijavljenim tražbinama vjerovnika sukladno zakonskoj proceduri objavljeni u obliku tablica na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu. Vjerovnici su prijavili ukupno 504 milijarde kuna tražbina, od čega se najveći dio u iznosu od 446,2 milijarde kuna odnosi na tražbine sudužnika (jamstva) te zahtjeve za osiguranjem sredstava, jamstva/sudužništva te regresna prava za mjenice i cesije koje su evidentirane i nemaju pravo glasa. Ukupno je priznato i osporeno 57,7 milijardi kuna. Vrijednost priznatih tražbina je 41,2 milijarde kuna. Od navedenog iznosa, pravo glasa trenutno ostvaruju vjerovnici s 29,6 milijardi kuna potraživanja, budući da pravo glasa nemaju povezane osobe nad kojima se provodi postupak izvanredne uprave. Tijekom obrade i ispitivanja prijavljenih tražbina, osporeno je njih 1.102 u cijelosti ili djelomično, čija je ukupna vrijednost 16,5 milijardi kuna. Nakon objave, pojedini vjerovnici zatražili su dopunu, odnosno izmjenu tablica. Zasad je zaprimljeno 13 prijava tražbina za koje vjerovnici imaju potvrdu da su prijavu tražbine predali u roku, koje su naknadno ispitane te priznate u ukupnom iznosu od 9.793.123,66 kuna te su izvršeni ispravci tražbina za još 36 vjerovnika. Također je zaprimljeno 15 podnesaka kojima vjerovnici osporavaju tražbine drugih vjerovnika, a koji se odnose na ukupno 173 različite tražbine.

Privremeno vjerovničko vijeće sastalo se dva puta unutar ovog razdoblja te je odobrilo  Agrokoru da glasa za usvajanje Plana restrukturiranja u predstečajnom postupku društva Zvečevo d.d. u kojem Agrokor sudjeluje kao vjerovnik i dalo dodatna odobrenja za  plaćanja dospjelih tražbina malih kao i ostalih dobavljača koje su nastale prije donošenja rješenja o otvaranju postupka izvanredne uprave.

Izvanredna uprava i dalje poduzima sve raspoložive pravne aktivnosti s ciljem zaštite imovine sustava Agrokor i kompanija iz sustava u Hrvatskoj i inozemstvu.Tijekom izvještajnog razdoblja nastavlja se redovita, izravna i formalna komunikacija s vjerovnicima, dužnicima, sindikatima, zaposlenicima, menadžmentom, kao i predstavnicima vlasti i institucija u zemljama u kojima Agrokor posluje.

Razgovori o sklapanju nagodbe, o kojoj odlučuju vjerovnici, su u tijeku. Fokus je na dugoročno održivim prijedlozima, o čijem će se daljnjem razvoju izvještavati u narednim mjesecima.