Novosti

Otvoreno prvo bioplinsko postrojenje Agrokor koncerna

predstavlja ekološki najprikladniji način zbrinjavanja raznih organskih sirovina iz kojih nastaju tri proizvoda: organsko gnojivo, toplinska i električna energija. Posebna je karakteristika bioplinskog postrojenja Gradec što u proizvodnji bioplina koristi svinjsku gnojovku kao dominantnu sirovinu u količini od 65 posto ukupnih sirovina, a ostatak sirovine pribavlja se od kooperanata iz različitih područja prehrambene proizvodnje.Instalirana snaga ovog postrojenja je 1MW, kogeneracijsko postrojenje godišnje radi 8.000 radnih sati prilikom čega proizvede 8.000 MWh električne energije koja se isporučuje u nacionalnu mrežu i 9000 MWh toplinske energije koja će biti potrošena za zagrijavanje fermentora, grijanje nastambi na farmama Gradec I i Gradec II, te za sušenje digestata koji se koristi kao prvorazredno organsko gnojivo i predstavlja zamjenu za mineralna gnojiva.Otvoreno prvo bioplinsko postrojenje Agrokor koncerna