Novosti

Paška sol nacionalno zaštićeni proizvod

20140206_120808.jpg

Ministarstvo poljoprivrede je, na zahtjev Solane Pag, donijelo Rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva "Paška sol" - zaštićena oznaka izvornosti, koja će vrijediti dok Europska komisija ne dovrši proces registracije oznake izvornosti na razini EU.

Nazivi proizvoda zaštićeni prijelaznom nacionalnom zaštitom kao što je zaštićena oznaka izvornosti, imaju jednaku pravnu zaštitu kao i proizvodi zaštićeni na razini Europske unije, uz razliku da se ova zaštita donosi na nacionalnoj razini, tj. važeća je samo na teritoriju Republike Hrvatske. Za vrijeme trajanja prijelazne nacionalne zaštite na tržištu se mogu pod zaštićenim nazivom nalaziti samo proizvodi za koje je izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda od ovlaštenog kontrolnog tijela.

Podsjećamo, Solana Pag je zahtjev za oznaku izvornosti Paške soli predala u rujnu prošle godine, te je sukladno zakonskoj proceduri i nakon provedene evaluacije zahtjeva i specifikacije proizvoda od strane stručnog Povjerenstva te pojedinih izmjena i dopuna u dokumentaciji koje je podnositelj zahtjeva izvršio, taj zahtjev usvojen u svibnju ove godine. Potom je uslijedio zakonski zadani rok od 2 mjeseca za postavljanje prigovora resornom Ministarstvu. S obzirom da nije zaprimljen niti jedan prigovor, Ministarstvo poljoprivrede je 08. kolovoza ove godine donijelo Rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva „PAŠKA SOL “ – zaštićena oznaka izvornosti.

Slijedi pokretanje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda, kojeg provodi kontrolno tijelo ovlašteno od strane Ministarstva poljoprivrede, nakon čega će Solana Pag, posredovanjem Ministarstva poljoprivrede, Europskoj komisiji podnijeti zahtjev za registraciju zaštićene oznake izvornosti naziva “Paška sol” na razini Europske unije.

„Velika nam je čast i odgovornost što smo zaštitili naš „kristal“ od proizvoda, te od Ministarstva poljoprivrede dobili prijelaznu nacionalnu zaštitu naziva „Paška sol“ – zaštićena oznaka izvornosti. Zaštićena oznaka izvornosti omogućiti će još bolje pozicioniranje naše soli na svim tržištima i garanciju potrošačima najviše kvalitete izvornog proizvoda.“, izjavio je Zlatan Koritnik, direktor društva Solana Pag.