Novosti

Počela s radom nova Vupikova pretovarna luka – investicija vrijedna 80 milijuna kuna

Počela s radom nova Vupikova pretovarna luka – investicija vrijedna 80 milijuna kuna

Ovih dana s radom je započela nova Vupikova luka za utovar i istovar žitarica i uljarica na dunavskoj obali u Vukovaru. Ovom investicijom, vrijednom 80 milijuna kuna, dan je značaj i vrijednost poziciji kompanije na rijeci Dunav. Osim novog utovarno-pretovarnog riječnog terminala, potpuno su obnovljeni silosi i željeznički kolosijek, čime su se potpuno valorizirali potencijali za pretovar svih vrsta poljoprivrednih burzovnih roba.

Počela s radom nova Vupikova pretovarna luka – investicija vrijedna 80 milijuna kuna

Tehnološki najsuvremeniji utovarno-pretovarni terminal proizvela je renomirana tvrtka Bühler iz Švicarske, a namijenjen je za pretovaržitarica, uljarica i ostalih sipkih materijala. Sastoji se od riječnog privezišta duljine 205 m, osposobljenog za prihvat riječnih brodova i barži do 3000 t nosivosti i 120 m dužine. Utovar i istovar brodova i barži moguć je 24 sata dnevno, te je u potpunosti automatiziran i opremljen najmodernijim nadzornim uređajima, koji jamče siguran automatski rad i maksimalni učinak. Terminal je kompletno povezan sa silosom i utovarno- istovarnim kapacitetima na željeznici, kao i s kamionskim utovarno-istovarnim kapacitetima. Velika fleksibilnost i dobra međusobna povezanost osiguravaju mogućnost pretovara sipkih materijala kapacitetom od 200 t/h u svim smjerovima: iz kamiona, željezničkih vagona i brodova u silos i obrnuto, a moguće je i direktno pretovarivanje iz jednog transportnog sredstva u drugo. Svi sustavi su opremljeni najmodernijim uređajima za očuvanje okoliša, a posebno se vodila briga o sigurnosti rada na terminalu. Stjecanjem prava poslovanja na Dunavu, Vupik je stvorio predispozicije za uspješno poslovanje u međunarodnom riječnom prometu u predstojećem razdoblju, a od samog početka rada pokazan je interes za cjelokupne kapacitete luke.

Počela s radom nova Vupikova pretovarna luka – investicija vrijedna 80 milijuna kuna

Osim investicije u pretovarnu luku i prateću infrastrukturu, Agrokorove investicije u Vupiku su bile usmjerene i na primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ulaganjem uuređenje zemljišta, poljoprivrednu mehanizaciju, sustave navodnjavanja i povrtlarsku proizvodnju stvoreni su uvjeti za proizvodnju proizvoda više dodane vrijednosti. Značajnim ulaganjima u stočarstvo izgrađene su nove svinjogojske farme, obnovljene su tri farme muznih krava te farma tovne junadi. Investirano je u vinograde i turističke sadržaje (vinsku cestu i objekt za prezentaciju vina Goldschmidt), a obnovljen je i vinski podrum u Vupiku.

Kroz ulaganja, koja su u posljednje tri godine iznosila više od 530 milijuna kuna, stvoreni sudaljnji potencijali za rast kompanije Vupik.