Novosti

Podstranica posvećena nagodbi

nagodba.jPG

U svrhu transparentne i što potpunije komunikacije  s cjelokupnom javnošću Agrokor je otvorio posebnu podstranicu koja se nalazi na adresi nagodba.agrokor.hr putem koje će biti komunicirane sve informacije u svezi postupka sklapanja nagodbe.

Putem iste te stranice redovito će se odgovarati na pitanja vezana uz postupak sklapanja nagodbe koja možete uputiti prema Izvanrednoj upravi putem e-adrese nagodba@agrokor.hr