Novosti

Poslovanje u uzlaznom trendu, prosinac obilježio prijedlog nacrta nagodbe

Agrokor mjesečno izvješće prosinac 2017

Prilog - Nacrt strukture nagodbe Agrokorovih vjerovnika

Danas je objavljeno novo mjesečno izvješće o radu izvanredne uprave Agrokora koje se odnosi na razdoblje od 11. prosinca 2017. godine do 10. siječnja 2018. godine. U ovom periodu nastavljen je pozitivan trend poslovnih rezultata i daljnje financijsko i operativno restruktuiranje Agrokora i njegovih povezanih kompanija. 

Prihodi Konzuma u Hrvatskoj i Tiska iznad su očekivanih razina. Konzum je ostvario bolji  prihod, maržu, broj kupaca i EBITDA u odnosu na očekivanja, što je sve rezultat intezivnog rada u prethodnim mjesecima. Na tragu Konzuma je i poslovanje Tiska koji je proširio svoju ponudu novim asortimanom što je dovelo do bolje bruto marže i EBITDA. Smanjenje troškova je velikim dijelom utjecalo na pozitivne trendove u EBITDA, a s povratom prihoda realizirana je i očekivana profitabilnost. 

Kompanije iz poslovne grupe Prehrana u studenom bilježe rast prihoda od prodaje i operativnu dobit (EBITDA) u skladu s očekivanjima. Jedan od ciljeva je bilo povećanje razine zaliha, kao priprema za blagdansku sezonu u prosincu. Tijekom studenog je lansirano nekoliko inovacija u segmentima smrznute hrane i ulja. Kompanije su nastavile s kontinuiranim poboljšanjem efikasnosti poslovanja kroz smanjenje troškova, optimizacije proizvodnog portfelja i analize profitabilnosti kupaca i dobavljača.

U poslovnoj grupi Poljoprivreda, u studenom se posebno ističe rast prihoda od prodaje PIK Vinkovaca, uslijed povećanja prodaje prasadi i junećeg mesa, ratarskih proizvoda i boljeg prinosa šećerne repe od očekivanog. EBITDA marža je značajno viša u usporedbi s prethodnim mjesecima 2017. godine, što je posljedica optimizacije troškova svih poljoprivrednih tvrtki kao i izvrsnih pokazatelja stočarske proizvodnje, visokih prinosa poljoprivrednih kultura i visoke profitabilnosti farmi.

Prijedlog nacrta strukture nagodbe koji su predstavili savjetnici izvanredne uprave i izvanredni povjerenik javno je objavljen 20. prosinca. Nacrtom prijedloga strukture nagodbe predstavljen je put i sljedeći koraci potrebni kako bi postupak izvanredne uprave Agrokora mogao biti uspješno završen nagodbom u zakonom predviđenom roku. Svi detalji vezani uz prijedlog nacrta strukture nagodbe nalaze se i na posebnoj podstranici http://nagodba.agrokor.hr/.

Na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu, 13. prosinca 2017. godine objavljene su izmjene i dopune prijavljenih tražbina. Osim osporavanja od strane izvanredne uprave, zasad je zaprimljeno i 29 podnesaka osporavanja od strane 15 drugih vjerovnika čime je osporeno 45 tražbina, i to onih tražbina koje je izvanredna uprava priznala. Drugi vjerovnici su dodatno osporili ukupno 13,1 milijardi  kuna tražbina. Struktura tražbina s kojima se ulazi u nagodbu iznimno je kompleksna - oko 5.700  hrvatskih i stranih vjerovnika prijavilo je oko 12.000 tražbina koje su povezane s različitim redom naplate, kao i pravnim i činjeničnim okolnostima. Vrijednost priznatih tražbina je oko 41,5 milijardi kuna, dok je ukupna vrijednost osporenih tražbina oko 16,5 milijardi kuna. Procjenjuje se da je iznos priznatih dugovanja prema trećima, dakle bez međusobnih potraživanja kompanija unutar sustava Agrokor, veći od 5,5 milijardi eura od kojih se 4,5 milijarde eura odnosi na tražbine iz razdoblja prije pokretanja postupka izvanredne uprave, a 1,1 milijardi eura na financiranje sa statusom najstarije tražbine.