Novosti

Postupak izvanredne uprave u Agrokoru

Sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Narodne Novine broj 32/2017) dana 07.04.2017. Uprava Društva AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, Zagreb (Grad Zagreb), Trg Dražena Petrovića 3, OIB 05937759187 (dalje u tekstu: Agrokor/Dužnik), podnijela je prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Trgovački sud u Zagrebu je dana 10. travnja 2017. godine donio Rješenje kojim se Otvara postupak izvanredne uprave nad Agrokorom i nekim njegovim povezanim i ovisnim društvima.

Gospodin ANTE RAMLJAK, Zagreb, Nova Cesta 126, OIB 16959950253 imenovan je Izvanrednim povjerenikom, koji ima prava i obveza organa Dužnika, te koji zastupa Dužnika samostalno i pojedinačno. Izvanredni povjerenik samostalno vodi poslovanje Dužnika i poduzima sve radnje u postupku koje su mu povjerene u skladu sa Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.