Novosti

Poziv i uputa vjerovnicima za prijavu tražbina temeljem dopunskog rješenja 47.St-1138/17 od 5.7.2017.

Trgovački sud u Zagrebu, dana 5. srpnja 2017. dopunio je rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni br. St-1138/17 od 10. travnja 2017 . godine i proširio je postupak izvanredne uprave u Agrokoru d.d. i njegovim povezanim i ovisnim društvima na društva HU-PO d.o.o. i Vinka d.d.

Pozivaju se vjerovnici povezanih i ovisnih društava iz dopunskog Rješenja 47. St-1138/17 od 5. srpnja 2017., točnije društava Vinka d.d. i HU-PO d.o.o. da prijave svoje tražbine izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od objave dopunskog Rješenja. Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da izvanrednog povjerenika obavijeste o svojim pravima, u skladu s odredbama čl. 258 Stečajnog zakona, u gore navedenom roku.

Vjerovnici se upućuju da što skorije kontaktiraju društva Agrokor koncerna prema kojima imaju potraživanja, kako bi se uskladili iznosi otvorenih stavaka na dan 4. srpnja 2017., a prije slanja same prijave tražbina. Iako ovo nije zakonska obveza, priprema usklađenog stanja otvorenih stavaka bit će od  pomoći u procesu obrade zaprimljenih tražbina. Tome može pomoći i ispunjavanje obrasca 19. Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava (čl. 259. st. 1. SZ)., koji se nalazi u nastavku.

Prijavu tražbina treba izvršiti ispunjavanjem obrasca 18. Prijava tražbine u stečajnom postupku (čl. 257. st. 1. SZ), sukladno članku 32. Zakona o postupku izvanredne uprave, koji se nalazi u prilogu. Ovim putem još jednom apeliramo  da  prije podnošenja prijave tražbina pokušate uskladiti svoja potraživanja sa kompanijama Koncerna.  Ukoliko vjerovnik ima potraživanja od više kompanija Koncerna, treba za svaku kompaniju zasebno izvršiti uskladu i za svaku kompaniju izvršiti zasebnu prijavu tražbine.

Prijavu tražbina treba uputiti na adresu Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb s naznakom ''prijava - za izvanrednog povjerenika' u dvije preslike, sukladno odredbama Stečajnog zakona. Jedna preslika je za potrebe Trgovačkog suda.

Zakon o postupku izvanredne uprave za prijavu tražbina nalaže korištenje obrazaca propisanih Stečajnim zakonom, što se vidi iz njihovog naziva. Kako bismo otklonili svaku sumnju, navodimo da su Agrokor d.d. i njegova povezana i ovisna društva u postupku izvanredne uprave, a ne u stečaju.

O18 Prijava tražbine u postupku izvanredne uprave (čl. 257. st. 1. SZ)

O19 Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava (čl. 259. st. 1. SZ)

Rješenje Trgovačkog suda 47.St-1138-17