Novosti

Poziv i uputa vjerovnicima za prijavu tražbina temeljem rješenja St-1138/17 od 10.4.

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, St-1138/17, od 10. travnja 2017. otvoren je postupak izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor koncern d.d. i njegovim povezanim i ovisnim društvima sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (dalje u tekstu: Zakon o postupku izvanredne uprave). Pozivaju se vjerovnici da prijave svoje tražbine izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od objave Rješenja, a koji rok je počeo teći 10. travnja 2017. godine te traje do 9. lipnja 2017. godine. Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da izvanrednog povjerenika obavijeste o svojim pravima, u skladu s odredbama čl. 258 Stečajnog zakona, u gore navedenom roku.

Obzirom na veliki broj društava Agrokor koncerna koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave, te na veliki broj vjerovnika koji mogu prijaviti tražbine i na potrebu da se postupak provede što brže i točnije, molimo vas za ovakav slijed postupanja:

Vjerovnici se upućuju da što skorije kontaktiraju društva Agrokor koncerna prema kojima imaju potraživanja, kako bi se uskladili iznosi otvorenih stavaka na dan 9. travnja 2017., a prije slanja same prijave tražbina. Iako ovo nije zakonska obveza, priprema usklađenog stanja otvorenih stavaka bit će od  pomoći u procesu obrade zaprimljenih tražbina. Tome može pomoći i ispunjavanje obrasca 19. Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava (čl. 259. st. 1. SZ)., koji se nalazi u prilogu.

Prijavu tražbina treba izvršiti ispunjavanjem obrasca 18. Prijava tražbine u stečajnom postupku (čl. 257. st. 1. SZ), sukladno članku 32. Zakona o postupku izvanredne uprave, koji se nalazi u prilogu. Ovim putem još jednom apeliramo  da  prije podnošenja prijave tražbina pokušate uskladiti svoja potraživanja sa kompanijama Koncerna.  Ukoliko vjerovnik ima potraživanja od više kompanija Koncerna, treba za svaku kompaniju zasebno izvršiti uskladu i za svaku kompaniju izvršiti zasebnu prijavu tražbine.

Prijavu tražbina treba uputiti na adresu Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb s naznakom ''prijava - za izvanrednog povjerenika' u dvije preslike, sukladno odredbama Stečajnog zakona. Jedna preslika je za potrebe Trgovačkog suda.

Zakon o postupku izvanredne uprave za prijavu tražbina nalaže korištenje obrazaca propisanih Stečajnim zakonom, što se vidi iz njihovog naziva. Kako bismo otklonili svaku sumnju, navodimo da su Agrokor d.d. i njegova povezana i ovisna društva u postupku izvanredne uprave, a ne u stečaju.

Za sva operativna pitanja, molimo kontaktirajte pojedinačnu kompaniju Agrokor koncerna s kojom imate otvorene stavke na kontakte navedene na internet stranici svake od kompanija.

O18 Prijava tražbine u postupku izvanredne uprave (čl. 257. st. 1. SZ)

O19 Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava (čl. 259. st. 1. SZ) za web

Rješenje Trgovačkog suda St -1138-17 (10.travnja 2017.)