Novosti

Predstavljamo Službu sustava upravljanja iz Belja

Uspješni timovi Belja - služba sustava upravljanja.jpg

Integrirani sustav upravljanja obuhvaća sve farme Belja, proizvodne pogone i službe. Koordinatori svih aktivnosti na ovim područjima su kolege iz Službe sustava upravljanja. Na slici su Blanka Firanj Sejdić, Vlatko Pletikapić, Marijana Martin Opačić i Zvonimir PinotićO zadacima i poslovima Službe sustava upravljanja razgovarali smo s Vlatkom Pletikapićem, rukovoditeljem službe. 

Ukratko o službi sustava upravljanja 

U Službi sustava upravljanja (SU) koja je smještena u upravnoj zgradi Remonta u Belom Manastiru zaposleno je pet osoba koje u suradnji s voditeljima na proftnim centrima osiguravaju funkcioniranje zajedničkog sustava upravljanja koji se provodi u Belju. Ovaj sustav obuhvaća upravljanje kvalitetom, dobrom poljoprivrednom praksom, sigurnošću hrane, zaštitom okoliša te upravljanje vodama i zaštitom voda. Zadatak Službe SU je stalni nadzor nad provođenjem uvedenih normi u suradnji sa svim sudionicima poslovnih procesa u kompaniji čime se osigurava rad u skladu sa zakonskim propisima, ali i sa zahtjevima kupaca, dobavljača , lokalne zajednice i naravno zaposlenika. Služba osim toga obavlja i druge poslove vezano za zahtjeve raznih inspekcijskih tijela, domaćih ili stranih te vezano uz posebne zahtjeve naših kupaca za uvođenjem nekih specifičnih standarda.

Što sve podrazumijeva sustav upravljanja u Belju?

Belje ima integrirani sustav upravljanja koji obuhvaća područje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, zaštitom okoliša ISO 14001:2004, sigurnošću hrane HACCP (koji je zakonom o hrani uveden kao zakonska obveza svakog većeg subjekta u poslovanju s hranom), dobrom poljoprivrednom praksom GLOBAL G.A.P. te zaštitom zdravlja i sigurnosti ISO 18001:2007. Integracijom uvedenih sustava Belje je dobilo na funkcionalnosti svih pojedinačnih sustava. Proces trajnog, kontinuiranog unapređivanja jedna je od  karakteristika koje povezuju navedene sustave.

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 je jedan od načina osiguravanja ispunjavanja zahtjeva kupaca pa je iz tog razloga orijentiranost na kupca jedna od glavnih karakteristika ove norme. Isto tako ova norma ima pozitivan učinak na ostvarenje ciljeva poslovanja, poboljšavajući zadovoljstvo kupca i kvalitetu proizvoda.

HACCP sustav je sustav upravljanja sigurnošću hrane koji se zasniva na kontroli proizvodnog procesa u svrhu svođenja rizika na minimalnu razinu. Pomoću uvedenog HACCP sustava kontrolni parametri se lako nadziru, rad se kontrolira na licu mjesta čime se mogu predvidjeti i otkloniti potencijalne opasnosti te faktor rizika smanjiti na najmanju moguću mjeru.

ISO 14001:2004 je međunarodna norma koja utvrđuje zahtjeve za upravljanjem zaštitom okoliša. Ova norma omogućava razvoj i primjenu ciljeva zaštite okoliša  te kontrolira utjecaj na okoliš u kojem se odvijaju naši procesi i doprinosi smanjenju zagađenja, unapređenjem proizvodnih procesa, korištenjem energenata koji manje zagađuju okoliš, uštedama na potrošnji prirodnih resursa, gospodarenjem otpadom i slično.

GLOBAL GAP se temelji na dobroj poljoprivrednoj praksi, programu integrirane kontrole pesticida i sustava upravljanja kvalitetom. Prvi smo u Hrvatskoj certificirani u modulu za stočarsku i ratarsku proizvodnju i svake godine imamo kontrole eksternih stručnjaka.

BS OHSAS 18001:2007 je norma koja daje zahtjeve za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu s ciljem upravljanja rizicima po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi. Istovremeno organizacija mora procese planirati, pripremiti i organizirati u skladu s važećim primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja.

Kao proizvođač trgovačkih robnih marki PC Tvornica mliječnih proizvoda je uvela međunarodnu normu IFS koja se temelji na sustavu upravljanja kvalitetom, dobrom poljoprivrednom, proizvođačkom praksom i HACCP sustavu. Osim toga posjeduju još i HALAL standard kojim se utvrđuje što je dozvoljeno, a što zabranjeno prema propisima islamske zajednice, te KOŠER standard kojim se u utvrđuje što je dozvoljeno, a što zabranjeno prema zahtjevima židovske zajednice.