Novosti

Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora donijelo odluke o dokapitalizaciji Konzuma u Bosni i Hercegovini i daljnjim plaćanjima starog duga dobavljačima

Danas je u prostorijama Agrokora održana šesta sjednica Privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora d.d. na kojoj je donesena odluka o korištenju do 120 milijuna eura odnosno 889 milijuna kuna za namirenje tzv. starog duga preostalim dobavljačima Agrokorovih kompanija koji su prijavili svoje tražbine. Riječ je o malim, srednjim i velikim dobavljačima Agrokorovih kompanija kojima će od idućeg tjedna krenuti isplata dijela starog duga. Ova su sredstva dostupna samo Agrokorovim kompanijama koje su jamci za kredit, iz kojeg se dio usmjerava na plaćanje dijela starog duga.

Podsjećamo, u ovu svrhu je u okviru novog financiranja izdvojen iznos do najviše 150 milijuna eura za isplatu dijela starog duga dobavljačima Agrokora.

Na prošloj sjednici su članovi Privremenog vjerovničkog vijeća već odobrili plaćanje u ukupnom iznosu od 132 milijuna kuna za 2166 dobavljača: OPG-ova, obrtnika, mikro poduzetnika i malih poduzetnika s prihodom do 5,2 milijuna kuna prihoda godišnje, takozvane Skupine A, kojima se dug podmiruje u cijelosti. Današnjom suglasnošću, članovi Privremenog vjerovničkog vijeća odobrili su dopune za dodatnih 284 mikro dobavljača u odnosu na plaćanja predviđena odlukom od 26. srpnja 2017. godine dospjelih tražbina malih dobavljača koje su nastale prije donošenja rješenja o otvaranju postupka izvanredne uprave u iznosu od još 19,5 milijuna kuna. Tako će za ukupno 2450 mikro dobavljača, obrta i OPG-ova stari dug s ukupnim iznosom od 151,5 milijuna kuna biti plaćen u cijelosti.

Druga današnja odluka vezana uz plaćanje dobavljača odnosi se na plaćanja preostalim dobavljačima -  malim, srednjim i velikima – iz takozvane Skupine B. Odobren je iznos od 603 milijuna kuna za plaćanje ukupno 2426 dobavljača iz ove skupine, u kojoj je plaćanje starog duga limitirano na maksimalno 40% ukupnog iznosa starog duga.

Ovime je kroz odluke prošlog i ovog vjerovničkog vijeća odobreno plaćanje starog duga za ukupno 4876 dobavljača Agrokora svih kategorija. Kada se ovim odobrenjima iz prošlog i ovog mjeseca pribroje plaćanja starog duga od početka izvanredne uprave, iznos ukupno plaćeno starog duga penje se na više od milijarde kuna, točnije 1.051,1 milijun kuna.

Plaćanjem starog duga, u ovolikom postotku toliko velikom broju dobavljača, osigurana je stabilnost onog dijela hrvatskog gospodarstva koji izravno ovisi o Agrokoru te je osigurano vrijeme potrebno za njihovu prilagodbu i transformaciju.

Današnjoj sjednici Privremenog vjerovničkog vijeća prisustvovali su gospođa Marica Vidaković kao predstavnica skupine vjerovnika «veliki dobavljači», gospodin Mato Brlošić kao predstavnik skupine vjerovnika «mali dobavljači» te predstavnici Knighthead Capital Management, LLC kao predstavnici skupine vjerovnika «imatelji obveznica», predstavnici Sberbank of Russia kao predstavnici skupine vjerovnika «neosigurani vjerovnici» i predstavnici Zagrebačke banke d.d. kao predstavnika skupine vjerovnika «osigurani vjerovnici», uz Antu Ramljaka, izvanrednog povjerenika Agrokora.

Na sjednici je Vijeće također podržalo namjeru izvanrednog povjerenika za poduzimanje radnji  usmjerenih za financijsko i poslovno restrukturiranje poslovanja u Bosni i Hercegovini te dalo suglasnost izvanrednom povjereniku za dokapitalizaciju društva Konzum d.o.o. Sarajevo na način da Agrokorove kompanije u BiH, Ledo d.o.o. Čitluk i Sarajevski kiseljak d.d. svoja potraživanja u iznosu od 34,6 milijuna eura koje imaju prema Konzumu d.o.o. Sarajevo pretvore u udjele u vlasništvu.

Vijeće je danas prihvatilo plan izvanrednog povjerenika za rješavanje situacije s Konzumom d.o.o. Sarajevo koji uključuje davanje zajma od strane Agrokora d.d. Konzumu d.o.o. Sarajevo u iznosu do 15 milijuna eura.

Današnjim odlukama ispunjene su potrebne pretpostavke od strane Agrokora d.d. za provedbu plana prema kojem će se Mercator vratiti na tržište Bosne i Hercegovine preuzimanjem svoje 83 trgovine od Konzuma, a Konzum nastaviti poslovati u preostale 173 trgovine.

Sredstva osigurana zajmom, kao i ona osigurana prodajom zaliha roba Konzuma d.o.o. Sarajevo koje ima u 83 trgovine koje iznajmljuje od Mercatora BiH, bit će iskorištena za podmirivanje obaveza koja Konzum d.o.o. Sarajevo ima prema svojim dobavljačima.

Time se najavljeni proces transformacije i stabilizacije poslovanja Konzuma BiH ponovnim uvođenjem brenda Mercator na tržište Bosne i Hercegovine kao i razdvajanje Konzumovih i Mercatorovih prodavaonica nastavlja prema planu.

Vijeće je na sjednici upoznato i s napretkom ostvarenim u procesu restrukturiranja te sa statusom ugovaranja dodatne tranše od 50 milijuna eura za dobavljače koja se veže uz postojeći financijski aranžman s pravom prioritetnog namirenja. Rok za prijavu je istekao 25. kolovoza 2017. godine i iskazan je veliki interes od strane dobavljača za sudjelovanje u tzv. roll-upu.  U tijeku je provjera pristiglih prijava i priprema liste dobavljača o čemu će više biti riječi na idućoj sjednici Vijeća.