Novosti

Promemorija o mjenicama - priopćenje sa sastanka zajedničke radne skupine

Na danas održanom sastanku predstavnika koordinacija dobavljača Agrokora i predstavnika kreditnih institucija i faktoring društava koji su pristupili Promemoriji o mjenicama Agrokora, obostrano je potvrđena potreba pridržavanja obveza preuzetih tim dokumentom.

Pozivaju se dobavljači odnosno vjerovnici društva Agrokor i povezanih društava da do 31. svibnja bilateralno urede svoje odnose s kreditnim institucijama i faktoring društvima, kako bi se riješilo pitanje prijave tražbine i da namire potraživanja koja su ostala nepodmirena uslijed otvaranja postupka izvanredne uprave.

Faktoring društva i banke kao vjerovnici s jedne strane te dobavljači s druge strane, koji su pristupili Promemoriji, nastavit će surađivati u rješavanju problema dobavljača u cilju ublažavanja negativnih posljedica ove situacije.

Dogovor bilateralnog sporazuma svakog pojedinog dobavljača i vjerovnika u roku predviđenom Promemorijom pretpostavka je za postizanje novih rješenja i mogućnosti za ovu situaciju. Pozitivan učinak takvih rješenja i mogućnosti mogao bi se onda protegnuti na stranke koje su dogovorile bilateralne sporazume.

Svi dionici u postupku izvanredne uprave Agrokora se pozivaju da u procesu oporavka sustava Agrokor i dalje, kao vjerovnici društava koncerna Agrokor, u granicama svojih mogućnosti ulažu najveće napore kako bi navedena društva, dobavljači i kreditne institucije odnosno faktoring društva postigli zajedničko, prihvatljivo rješenje, koje će osigurati da obveze temeljem izdanih mjenica u konačnici podmire glavni mjenični dužnici, odnosno društva koncerna Agrokor.