Novosti

Rekordni prihod Agrokor koncerna u 2002. godini

AGROKOR KONCERN POSTAO NAJVEĆA PRIVATNA KOMPANIJA

Godina 2002. za Agrokor koncern bit će zabilježena kao najuspješnija godina u povijesti Koncerna. Sa ostvarenim rekordnim prihodom od 6.668.018 tisuća kuna Agrokor je definitivno postao najveća privatna kompanija u zemlji. Ukupan prihod rastao je po stopi od 40,4 % u odnosu na prethodnu godinu. Grupa je sa ostvarenih 344 milijuna kuna operativne dobiti, što predstavlja rast od 22,7% u odnosu na prethodno razdoblje ostvarila zavidan rezultat iz redovnog poslovanja. Ostvarena je neto dobit od 101 milijuna kuna. Ovakav snažan rast posebno je značajan jer je ostvaren u uvjetima daljnjeg otvaranja i liberalizacije hrvatskog tržišta, pada zaštite te vrlo agresivnog ulaska konkurentnih marki i stranih trgovačkih lanaca koji sa sobom nose niz konkurentnih proizvoda, ali i pritisak na smanjenje profita u proizvodnji. U 2002. godini nastavljeno je intenzivno investiranje te je zabilježen porast od 67,9% u odnosu na prošlo razdoblje odnosno ukupne investicije iznosile su 529 milijuna kuna. Također, zabilježen je i značajan porast izvoza od čak 47,8 % u odnosu na prethodno razdoblje. Izvoz je rastao brže od prihoda i to je rezultiralo rastom učešća izvoza u ukupnom prihodu od prodaje. Agrokor grupa Hrana zabilježila je porast prihoda od 8% u odnosu na prethodnu godinu, rast je rezultat pretežitog organskog rasta. Iako je bilo značajnih investicija u proizvodne kapacitete, njihovi puni efekti mogu se očekivati tek u 2003. godini. Tako je u drugoj polovici godine na tržište uvedena nova marka izvorske vode Jana proizvedena u potpuno novom pogonu koji je sagrađen u rekordnih šest mjeseci i opremljen najmodernijom tehnologijom te vrste u svijetu. Vrijednost ukupne greenfield investicije je 200 milijuna kuna. Agrokorova grupa Hrana realizirajući već provjerenu strategiju stalnog razvoja novih visoko kvalitetnih robnih marki, podržavajući to vlastitom jakom distribucijom i prodajnom mrežom te investiranjem u tržište uspjela je ne samo zadržati visoke tržišne udjele nego ih u određenim grupama primjerice ulju, smrznutoj ribi, vočnim sokovima i povečati. Usprkos nužnom značajnom investiranju u tržište zbog koncentracije maloprodaje, grupa Hrana uspjela je ostvariti značajan rast operativnog profita od 5,2% u odnosu na prethodno razdoblje. Najjači doprinos ukupnom rastu prihoda grupe dao je rekordan rast strateške poslovne grupe Maloprdaja od 58% koji s ukupnim prihodom od 4 mlrd kuna dostiže udjel od 22% na tržištu maloprodaje hrane. Ovakav rast jednim dijelom rezultat je konačnog ostvarenja strateškog cilja Konzuma - pokrivanja maloprodajnom mrežom cjelokupnog područja Hrvatske, ali u većem dijelu rezultat je višegodišnjeg restrukturiranja postojeće mreže i stvarnog organskog rasta. U 2002. godini mreža je proširena na područje Dalmacije i Slavonije gdje je najznačajnija je bila investicija u kupnju maloprodajnog lanca Alastor d.o.o.

Za 2003. godinu planovi su još ambicijozniji. Očekivani ukupni prihod iznosi 8,3 mlrd kuna i značio bi porast od 28,4% u odnosu na 2002. godinu što za Agrokor će definitivno značiti preuzimanje vodeće pozicije u gospodarstvu Hrvatske. Agrokor će u 2003. godini i dalje biti fokusiran na rast u svojim osnovnim proizvodnim djelatnostima odnosno na širenje u regiji, a u maloprodaji rast na tržišni udio od 24% na tržištu Hrvatske.