Novosti

Revidirani financijski izvještaji kompanija Agrokor koncerna

Konsolidirano godišnje izvješće Grupe Agrokor za 2016. godinu

Agrokor d.d. 2016. nekonsolidirano 1)

Adriatica.net 2016 nekonsolidirano

Ledo 2016 konsolidirano

Ledo 2016 nekonsolidirano

VUPIK 2016

PIK Vinkovci 2016 konsolidirano

Belje 2016 nekonsolidirano

Belje 2016 konsolidirano

Konzum 2016 nekonsolidirano

Jamnica 2016 nekonsolidirano

Jamnica 2016 konsolidirano

Tisak 2016 konsolidirano

Tisak 2016 nekonsolidirano

PIK Vinkovci 2016 nekonsolidirano

PIK Vrbovec 2016 nekonsolidirano

MLADINA 2016

Zitnjak 2016

Roto dinamic 2016

Zvijezda 2016 nekonsolidirano

Zvijezda 2016 konsolidirano

Solana Pag 2016

Projektgradnja 2016

Velpro 2016

FELIX 2016

SOJARA 2016

Agrokor trgovina 2016

Mondo Tera 2016

Irida 2016

mStart 2016

DB Kantun Veleprodaja 2016

Eko Biograd 2016

Belje Agro-vet 2016

A007 2016

Lovno gospodarstvo Moslavina 2016

1) Agrokor d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, (u daljnjem tekstu Društvo) je dana 9. listopada 2017. godine objavio nekonsolidirane financijske izvještaje za 2016. godinu. Po objavi je utvrđeno da je došlo do tiskarske omaške u tekstu na stranici 56 bilješka 34. Događaji nakon datuma bilance, te je rečenica „Kredit je otplaćen u cjelosti od sredstava kredita sklopljenog 8. lipnja 2017. godine.“ omaškom uključena na kraj prvog paragrafa umjesto na kraj drugog paragrafa. Navedena rečenica se odnosi na otplatu kredita u iznosu od EUR 80.000.000 sklopljenog dana 13. travnja 2017. godine između Društva u svojstvu družnika sa Zagrebačkom bankom d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bankom d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. kao zajmodavcima.
 
Navedena omaška je ispravljena i objavljeno je ispravljeno financijsko izvješće za 2016. godinu.