Novosti

Status pravnih postupaka na dan 15. rujna 2017. godine

Od početka postupka izvanredne uprave u Agrokoru, pokrenuto je više parničnih i ovršnih postupaka protiv Agrokora d.d. i dijela njegovih ovisnih i povezanih kompanija  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Izvanredna uprava poduzima sve potrebne korake u pogledu svih postupaka sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave i u najboljem interesu Agrokora d.d. i njegovih povezanih i ovisnih društava.

U nastavku slijedi pregled pravnih postupaka koji su u tijeku:

Postupci

Ovaj najnoviji prikaz prikazuje različite sporove i ovršne postupke koji su formalno pokrenuti protiv Agrokora d.d. i nekih njegovih povezanih društava.

Izvanredna uprava ima saznanja da su određeni ostali postupci pokrenuti, ali nisu još službeno dostavljeni mjerodavnom Agrokor društvu. Ti postupci će biti razmotreni kada dostava bude izvršena.

Hrvatska

Kao što je navedeno u mjesečnom izvještaju, Visoki trgovački sud je odbio žalbu Sberbank of Russia i potvrdio odluku Trgovačkog suda u Zagrebu od 27. lipnja 2017. kojom je Trgovački sud odbio zahtjev podnesen od strane Sberbank of Russia za ukidanjem odluke Privremenog vjerovničkog vijeća d 8. lipnja 2017. kojom je Privremeno vjerovničko vijeće dalo odobrenje izvanrednom povjereniku za preuzimanje novog zaduženja.

Postupak određivanja privremene mjere zabrane koji je pokrenuo Sberbank of Russia vraćen je na Trgovački sud u Zagrebu na ponovno odlučivanje, a Izvanredna uprava čeka vijesti sa suda.

Nadalje, Trgovački sud u Zagrebu je odlukom od 6. rujna 2017. odbacio sljedeća tri zahtjeva Sberbank of Russia kao nedopuštene:

  1. zahtjev da se utvrdi ništetnost odredbi Ugovora o najstarijem zajmu kojima se dozvoljava „roll-up“ financiranje starih dugova i otkup obveznica kao i ostale restriktivne odredbe tog Ugovora;
  1. zahtjev da se utvrdi ništetnost transakcije kojom je Agrokor d.d. otkupio obveznice za njihovu nominalnu vrijednost; i
  1. zahtjev da Trgovački sud u Zagrebu podnese zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti čl. 40. i 41.  Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.

Slovenija

Kao što je navedeno u mjesečnom izvještaju za kolovoz,  izvanredna uprava je podnijela odgovore na prigovore i žalbe koju su uložili dva Sberbank društva i Republika Slovenija u postupku priznanja u Sloveniji. Sberbank i Republika Slovenija imaju mogućnost podnošenja daljnjih odgovora.

Odluka slovenskog suda o izdavanju privremene mjere u korist Sberbank of Russia na dionicama Agrokora d.d. u Mercatoru je dostavljena tijekom posljednjeg izvještajnog razdoblja. Izvanredna uprava je uložila prigovor protiv privremene mjere radi osiguranja svojeg položaja, iako se očekuje da će sud donijeti deklaratornu odluku da se postupak prekida temeljem zakona.

Postojeći postupci ostaju prekinuti temeljem zakona sukladno odluci o priznanju od 14. srpnja 2017.

Srbija

Tijekom posljednjeg izvještajnog razdoblja izvanredna uprava je uložila prigovore protiv rješenja o ovrsi donesenih na zahtjev članova Sberbank grupe u pogledu:

1.         udjela u MG Mivela d.o.o. koje drži Jamnica d.d;

2.         udjela u Dijamant a.d., KRON d.o.o., M-Profil SPV d.o.o i Nova Sloga Trstenik d.o.o. koje drži  Agrokor d.d; i

3.         udjela u Idea d.o.o. koje drži Konzum d.d.

U ovim postupcima čeka se odluka suda.

Sljedeći postupci pokrenuti su protiv koncerna Agrokor tijekom ovog razdoblja:

1.       Banca Intesa je pokrenula postupak naplate duga protiv Konzum d.d., Jamnica d.d., Zvijezda d.d., Agrokor Trgovina d.o.o. i PIK Vrbovec Mesna Industrija d.d.  kao i prijedlog za određivanje privremene mjere u pogledu udjela u Idea d.o.o. koje drži Konzum d.d. Izvanredna uprava priprema odgovor na ovu tužbu.

2.       Sberbank Rusija je ishodila izdavanje privremenih mjera kojima se zabranjuje raspolaganje ili opterećenje:

a.        dionica Agrokora d.d. u Dijamant a.d. Zrenjanin;

b.        udjela Ledo d.d. u Frikom d.o.o;

c.       udjela Konzuma u Idea d.o.o.; i

d.        udjela Agrokor d.d. u KRON d.o.o. i M-Profil SPV d.o.o.; i

e.       udjela Agrokora u Nova Sloga d.o.o.

Izvanredna uprava je uložila ili će uskoro uložili žalbe protiv ovih privremenih mjera te se očekuje odluka suda.

Banka Intesa je također pokrenula ovršni postupak protiv Agrokora d.d. u pogledu njegovih udjela u Dijamant a.d. Zrenjanin, KRON d.o.o. Beograd, M-Profil SPV d.o.o. Beograd i Nova Sloga d.o.o. Trstenik. Izvanredna uprava je uložila prigovor u ovom postupku.

Izvanredna uprava podnijela je zahtjev za priznanjem postupka izvanredne uprave u Srbiji dana 26. srpnja 2017. Taj zahtjev osporile su Sberbank i Banca Intesa. Prvostupanjski sud je donio odluku 30. kolovoza 2017. kojom je odbio zahtjev izvanredne uprave. Žalba je uložena protiv ove odluke 14. rujna 2017. i izvanredna uprava čeka odluku suda.

Bosna i Hercegovina

Agrokoru je 8. rujna 2017. dostavljen zahtjev koji je podnijela Sberbank of Russia Općinskom sudu u Sarajevu za zabranu prodaje ili opterećenja udjela Agrokora d.d. u Konzum d.o.o. Sarajevo i Ambalažni servis d.o.o. Sarajevo. Ročište je bilo zakazano za 14. rujna 2017., ali je odgođeno iz procesnih razloga i ponovno zakazano za 5. listopada 2017.

Izvanredna uprava ima saznanja da su određena društva iz Sberbank grupe pokrenula ovršne postupke i zatražila izdavanje privremenih mjera u Bosni i Hercegovini protiv društava Agrokor koncerna. Prema saznanjima Izvanredne uprave sljedeći postupci su pokrenuti:

1.         zahtjev za izdavanjem privremene mjere koji je podnio Sberbank Rusija Općinskom sudu u Travniku u kojem se traži zabrana prodaje ili opterećenja dionica koje Jamnica d.d. drži u kompaniji Sarajevski Kiseljak d.d. Kiseljak

2.         ovršni postupak koji je na Općinskom sudu u Sarajevu pokrenuo Sberbank Zagreb protiv Agrokora d.d. nad udjelima koje drži u kompanijama Konzum d.o.o. Sarajevo, Ambalažni servis d.o.o. Sarajevo  i Boreas d.o.o. Kreševo;

3.         ovršni potupak koji je na Općinskom sudu u Travniku pokrenuo Sberbank Zagreb protiv Jamnice d.d. nad dionicama koje drži u kompaniji Sarajevski Kiseljak d.d. Kiseljak

4.         ovršni postupak koji je na Općinskom sudu u Sarajevu pokrenuo Sberbank Ljubljana protiv Agrokora d.d. nad udjelima koje drži u kompanijama Konzum d.o.o. Sarajevo, Ambalažni servis d.o.o. Sarajevo i Boreas d.o.o. Kreševo; i

5.         ovršni postupak koji je na Općinskom sudu u Travniku pokrenuo Sberbank Ljubljana protiv Jamnice d.d. nad dionicama koje drži u kompaniji Sarajevski Kiseljak d.d. Kiseljak.

Izvanrednoj upravi do sada nisu dostavljeni dokumenti koji se odnose na te postupke, ali će se poduzeti potrebni koraci ako do dostave dođe.

Izvanredna uprava je podnijela zahtjev za priznanjem postupka izvanredne uprave u Bosni i Hercegovini kojeg je osporio Sberbank. Izvanredna uprava očekuje dostavu prigovora Sberbanke te će poduzeti korake za osporavanje tih prigovora.

Engleska i Wales

Izvanredna uprava je u srpnju podnijela zahtjev za priznanjem postupka izvanredne uprave pred Sudom pravičnosti Visokog suda Engleske i Walesa (Chancery Division of the High Court of England and Wales). Tijekom izvještajnog razdoblja Sberbank je uložio prigovor na zahtjev i podnio daljnje dokaze u svojem odgovoru. Izvanredna uprava podnijela je daljnje dokaze, a ročište je zakazano za kraj listopada.

Arbitražni postupci su prekinuti do donošenja odluke o ovom zahtjevu.

Crna Gora

Izvanredna uprava nema daljnje informacije  o kojima bi izvijestila u ovršnom postupku koje je pokrenula Hipotekarna Banka Ad Podgorica protiv Leda d.o.o. u Crnoj Gori.