Novosti

Tražbine Agrokorovih dobavljača prijavljene Trgovačkom sudu

Danas su Trgovačkom sudu u Zagrebu predane tablice koje sadrže priznate i osporene tražbine, izlučna i razlučna prava, zahtjeve za osiguranje sredstava, prijave tražbina  predane nakon roka te tražbine u odnosu na društva nad kojima nije otvoren postupak izvanredne uprave. Radi se o opsežnom popisu koji uključuje više od 12.600 tražbina koje su zaprimljene do zatvaranja obrade, a koje je prijavilo oko 5.700 pojedinačnih  vjerovnika od koji su neki podnijeli nekoliko prijava na više različitih društva unutar Agrokor koncerna. Vjerovnici su prijavili ukupno 504 milijarde kuna tražbina, od čega se najveći dio u iznosu od 446,2 milijarde kuna odnosi na tražbine sudužnika (jamstva) te zahtjeve za osiguranjem sredstava, jamstva/sudužništva te regresna prava za mjenice i cesije koje su evidentirane i nemaju pravo glasa. Ukupno je priznato i osporeno 57,7 milijarde kuna. Vrijednost ukupno priznatih tražbina je 41,2 milijarde  kuna. Od navedenog iznosa, pravo glasa trenutno ostvaruju vjerovnici s 29,6 milijardi kuna potraživanja, budući da pravo glasa nemaju povezane osobe nad kojima se provodi postupak izvanredne uprave. Tijekom obrade i ispitivanja prijavljenih tražbina, osporeno je njih 1.102 u cijelosti ili djelomično, čija je ukupna vrijednost 16,5 milijarde kuna. 139 tražbina je prijavljeno nakon isteka roka za prijave; one su predane Sudu s prijedlogom da se odbace kao nepravodobne.

Vjerovnici su imali rok od 68 dana za prijavu tražbina. Postupak je uključivao  zaprimanje, indeksaciju,  kategorizaciju te  detaljan pregled i  obradu zaprimljenih  tražbina. Kreirana je posebna baza podataka, odnosno sučelje za unos te evidenciju tražbina, a provedene su i sve potrebne tehničke te dubinske analize. U ovom procesu je sudjelovalo više od 150 zaposlenika Agrokora. Uspostavljene su posebne radne skupine i operativni timovi na  razini svakog pojedinog društva uz nadgledanje cjelokupnog postupka radi efikasnog provođenja postupka od strane centralnog tima. U listopadu je započela priprema podataka o prijavljenim, prihvaćenim i osporenim tražbinama za objavu u tablicama u formatu zahtijevanom od Suda. Prijava tražbina evidentirala se putem tablica s popisom vjerovnika po društvu, utvrđenim, priznatim ili osporenim potraživanjima za poduzeća u postupku izvanredne uprave. Popis obrađenih tražbina priredilo je svako društvo u postupku izvanredne uprave, a njegovu vjerodostojnost potvrdili su direktor financija, direktor pravnih poslova i predsjednik uprave svakog društva.

Vjerovnicima je omogućen uvid u prijave tražbine drugih vjerovnika i svu priloženu dokumentaciju te imaju pravo osporiti  tražbine drugih vjerovnika u roku od 8 dana od dana objave tablica na e-oglasnoj ploči Suda. Nakon što Rješenje Suda o utvrđenim i osporenim tražbinama postane pravomoćno, Sud upućuje na parnični postupak radi dokazivanja osnovanosti osporavanja za vjerovnike kojima je povjerenik osporio tražbinu i vjerovnike koji su drugim vjerovnicima osporili tražbine koje je povjerenik priznao. Ukoliko za osporenu tražbinu postoji ovršna isprava, sud će u parnični postupak uputiti osporavatelja da dokaže osnovanost. Ukoliko osoba koja je upućena na parnični postupak ne pokrene parnični postupak u roku od osam dana, smatrat će se da je odustala od prava na vođenje parničnog postupka. Po donošenju Rješenja o utvrđenju i osporavanju tražbina od strane Suda, Trgovački sud će temeljem popisa prijavljenih i priznatih tražbina odobriti razrede vjerovnika na temelju ukupnih tražbina te će se moći pokrenuti prijedlozi opcije namire u postupku izvanredne uprave. 

Na temelju interne analize oko 9.000 vjerovnika nije prijavilo tražbine u iznosu od oko 850 milijuna kuna. Od ukupnog broja prijavljenih i obrađenih tražbina, 10.200 prijava (92 %) odnosi se na  20 najvećih društava. Konzum d.d. zaprimio je oko 16% ukupno prijavljenih tražbina, dok je drugi po veličini, Tisak d.d. zaprimio oko  8%. Agrokor d.d. je obradio 466 pojedinačnih tražbina od kojih su većina za primljene kredite i izdane obveznice i  komercijalne zapise. Ostatak prijava tražbina je prijavljen na preostalih 56 društava u grupaciji Agrokor. 

Agrokor Proces prijave tražbina