Novosti

U Belju je predstavljen novi dehidrator lucerne

Ulaganjem u proizvodnju kvalitetne stočne hrane raste količina i kvaliteta mlijeka proizvedenog na beljskim farmama

U Belju je predstavljen novi dehidrator lucerneVrhunska stočarska proizvodnja u Belju zahtijeva kvalitetne sirovine i stočnu hranu. Nove tehnologije u pripremi stočne hrane omogućavaju maksimalno očuvanje kvalitete sirovine te je stoga danas na farmi Popovac prezentirana najsuvremenija linija za proizvodnju lucerkinog sijena. Lucerna je kao kultura vrlo zahvalna u proizvodnji mlijeka, no najveći je problem njeno sušenje i održavanje kvalitetnog sijena. Gubici u klasičnom načinu proizvodnje kreću se i do 40%, a kvaliteta proizvedene krme je u najboljem slučaju osrednja. Kako bismo osigurali da od odlično proizvedene zelene mase proizvedemo i vrhunsku hranu za stoku, investirano je 15 milijuna kuna u novu proizvodnu liniju za dehidraciju sijena.

Linija SCOLARI sa potpuno automatskim upravljanjem pri sušenju, ima kapacitet od 3,5t suhe lucerne na sat. Na kraju sušenja sijeno se balira u bale od 600 kg. U lanac koji obuhvaća košnju i dopremanje provenute zelene mase ulaze također novi strojevi za košnju velikog proizvodnog učinka, što uvelike smanjuje troškove proizvodnje suhog sijena. Hrana dobivena ovim načinom sadržava sve hranjive tvari uz vrhunsku higijensku kvalitetu. Od ove godine Belje svo proizvedeno sijeno za krave muzare dobiva na ovaj način,čime se podiže kvaliteta stočne hrane u obroku, a time i kvaliteta i količina proizvedenog mlijeka. Praćenjem proizvodnog lanca od polja preko stočne hrane do gotovog proizvoda te uvođenjem navedenih tehnologija podiže se vrijednost naše proizvodnje i kvaliteta proizvoda. Uzkvalitetniju stočnu hranu i novu koncepciju hranidbe krava,proizvodnja mlijeka podići će se na beljskim farmama za minimalno 30%, uz istovremeno poboljšanje kvalitete mlijeka, što je izuzetno bitno za daljnju preradu mlijeka u vrhunske mliječne proizvode.