Novosti

Učvršćena suradnja Belja i Poljoprivrednog fakulteta Osijek

Učvršćena suradnja Belja i Poljoprivrednog fakulteta OsijekDugogodišnja uspješna suradnja Belja d.d. i Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku dodatno je ojačanadanašnjim svečanim potpisivanjem sporazuma o znanstveno-nastavnoj i stručnoj suradnji. Uzajamnom razmjenom teorijskihznanja i praktičnihiskustava, s jedne je strane studentima poljoprivrednog fakulteta kao i čitavom fakultetskom timu pružena mogućnost upoznavanja svjetskih trendova i dostignuća u suvremenojpoljoprivrednoj proizvodnji Belja, dok će zaposleniciBelja s druge strane, kroz organizirane seminare i specijalistička predavanja Poljoprivrednog fakulteta Osijek, dodatnousavršavatii stjecati suvremena teorijska znanja primjenjujući ihu svojem daljnjem radu i poslovanju. Znanstveno-tehnička suradnja i edukacija na relaciji Poljoprivredni fakultet - Belje obuhvaća područja biljne proizvodnje (ishranu bilja i tloznanost, ekološku poljoprivredu, sjemenarstvo i oplemenjivanje, zaštitu bilja i vinarstvo), stočarsku proizvodnju (svinjogojstvo, preradu mesa i mlijeka, govedarstvo, hranidbu domaćih životinja i ekološko stočarstvo) te upotrebu i održavanje poljoprivredne mehanizacije i agroekonomiku.