Novosti

Ukupne obveze Agrokora na dan 31.3.2017.

Agrokor d.d., koji je pod Izvanrednom upravom sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku („Zakonu o izvanrednoj upravi“) (Agrokor d.d. zajedno s hrvatskim povezanim i ovisnim društvima pod Izvanrednom upravom navedenima u Prilogu A „Hrvatska Grupa“; Agrokor d.d. zajedno s hrvatskim i stranim povezanim i ovisnim društvima  navedeni u Prilogu B „Proširena Grupa“), objavljuje sljedeće:

Agrokor d.d. blisko surađujući sa svojim savjetnicima, utvrdio je sljedeće razine postojeće zaduženosti Proširene Grupe na konsolidiranom nivou, a na dan 31. ožujka 2017. (isključujući obveze Proširene Grupe prema društvu Poslovni sistem Mercator d.d. i njegovim povezanim društvima):

Financijsko dugovanje Proširene Grupe:

U milijunima kuna

31.3.2017.

Financijski vjerovnici 

24.494

Osigurani vjerovnici   

2.948

Bankovni dug (1)       

959

Ne-bankovni dug + Financijski leasing (2)

1.990

Neosigurani vjerovnici

21.482

Banke i obveznice (3)

21.174

Ne-bankovni dug + Financijski leasing (4)

308

Razlika između analitike i bruto bilance

64

Dospjele kamate (5)      

406

Mjenice (6)       

7.365

Osigurane   

1.915

Neosigurane

5.450

Mjenice neprikazane u bruto bilanci

(92)

Zajmovi dobavljača (7)(8)          

6.238

Ostali zajmovi (5)(9)(10)   

1.563

Rezervacije, odgođena porezna obveza i ostalo (5)(10)  

435

Ukupne obveze           

40.409

 

 

Molimo obratiti pozornost na sljedeće:

Dugovanje po dospjelim kamatama, ostalim zajmovima, rezervacijama, odgođenoj poreznoj obvezi i ostalo ne prikazuju dugovanje cjelokupne Proširene Grupe, nego samo dugovanje najvećih 19 društava Proširene Grupe kao što je navedeno u bilješci 6.

Dana 13. travnja 2017., Agrokor d.d., uz jamstvo određenih povezanih i ovisnih društava (koja su dio Proširene Grupe) uzeo je kredit  s prednosti namirenja(11) u iznosu od 80 milijuna eura koji nije prikazan u ovom sažetku zaduženosti i koji je iskorišten za potrebe obrtnog kapitala.

Gore navedeni financijski podaci nisu revidirani, izvedeni su iz internih izvještaja upravljačkog računovodstva i podliježu financijskim postupcima Proširene Grupe u pogledu zatvaranja izvještajnog razdoblja na kraju financijskog razdoblja, a isto tako podliježu reviziji u postupku izvanredne uprave u skladu s pravnim okvirom te ni na koji način ne predstavljaju priznanje ili prihvaćanje bilo kakvih zahtjeva u postupku prijave tražbina.

Agrokor d.d. je 27. travnja 2017. godine objavio, da je Hrvatska Grupa, u uskoj suradnji sa svojim savjetnicima, u preliminarnim provjerama identificirala mogućnost postojanja potencijalnih nepravilnosti u svojim financijskim izvještajima. Agrokor d.d., u uskoj suradnji sa svojim savjetnicima, je nadalje identificirao mogućnost postojanja potencijalnih nepravilnosti u svojim konsolidiranom financijskim izvještajima. Ove provjere i dalje su u tijeku. Slijedom toga, Agrokor d.d. poziva  dionike da se ne pouzdaju u njegova postojeća konsolidirana financijska izvješća sve do okončanja provjera u cijelosti, a sukladno rezultatima i razjašnjenja cjelokupne situacije.    

Upravo iz tog razloga, Agrokor d.d. može revidirati gore navedeni sažetak konsolidirane financijske zaduženosti Proširene Grupe, kao rezultat daljnjih provjera njegove zaduženosti  kao i ostalih financijskih pokazatelja sa čijom analizom će se nastaviti.

Agrokor d.d. ovime želi upozoriti vjerovnike na činjenicu da zbog moratorija određenog sukladno Zakonu o izvanrednoj upravi, izrijekom nije dopušteno poduzimanje bilo kakvih ovršnih radnji, pokretanje sudskih postupaka, korištenje pravnih lijekova i poduzimanje drugih sličnih radnji protiv Hrvatske Grupe tijekom trajanja postupka izvanredne uprave.

Kontakti:

Odjel za odnose s investitorima, investors@agrokor.hr

 

 (1)         Odnosi se na bankovne zajmove koji su osigurani zalogom na nekretninama, pokretnoj imovini i udjelima pojedinih povezanih i ovisnih društava Proširene Grupe. Zaključno s 31. ožujkom 2017. godine pojedinačno najveća tako osigurana banka je HBOR (Hrvatska Banka za obnovu i razvitak) sa 480,8 milijuna kuna.

(2)          Osigurani kratkoročni ne-bankovni dug predstavlja zajmove kao što su repo ugovori koji su sklopljeni s lokalnim vjerovnicima i poslovnim partnerima. Najveći dio osiguranog ne-bankovnog dugovanja Proširene Grupe osigurano je zalogom na vlasničkim udjelima pojedinih povezanih i ovisnih društava Proširene Grupe. Zaključno s 31. ožujka 2017. godine pojedinačno najveći ne-bankovni  kreditor bila je Adris Grupa sa 967 milijuna kuna. Financijski leasing odnosi se primarno na leasing opreme i vozila. Zaključno s 31. ožujkom 2017. godine osigurani financijski leasing iznosio je 1,4 milijuna kuna. Dodatno, u 1.990 milijuna kuna osiguranih ne-bankovnih dugovanja i financijskih leasinga koji su navedeni u tablici nije uključeno 1.377 milijuna kuna osiguranih obveza koji se ubrajaju pod zajmove dobavljača.

 

(3)          Zaključno s 31. ožujkom 2017. godine, Proširena Grupa imala je 13.833 milijuna kuna neosiguranih i nenaplaćenih bankovnih zajmova. Zaključno s 31. ožujkom 2017. godine, najveći neosigurani bankovni zajmodavac bila je Sberbank sa 8.169 milijuna kuna. Zaključno sa 31. ožujkom 2017.godine, Proširena Grupa imala je 7.341 milijuna kuna nenaplaćenih obveznica, od kojih 9,875% predstavljaju obveznice s pravom prvenstva koje dospijevaju 2019. godine (2.232 milijuna kuna), 9,125% obveznice s pravom prvenstva koje dospijevaju 2020. godine (2.417 milijuna kuna), a 8,875% obveznice s pravom prvenstva koje dospijevaju 2020. godine (2.078 milijuna kuna) i Europski komercijalni zapisi ukupnog iznosa od 614 milijuna kuna koji dospijevaju u lipnju i kolovozu 2017.

(4)          Neosigurani ne–bankovni dug odnosi se prvenstveno na zajmove od strane dobavljača Proširene Grupe koji iznose 303 milijuna kuna zaključno s 31. ožujkom 2017. godine. Financijski leasing odnosi se prvenstveno na leasing opreme i vozila. Zaključno s 31. ožujkom 2017. godine, neosigurani financijski leasing iznosio je 4,8 milijuna kuna.

(5)          Uključuje samo obveze 19 najvećih društava:  Agrokor d.d., Konzum d.d., Velpro centar d.o.o., Konzum d.o.o. Sarajevo, Tisak d.d., Jamnica d.d., Agrokor trgovina d.o.o., Belje d.d., Dijamant a.d., Pik Vrbovec – mesna industrija d.d., Frikom d.o.o., Zvijezda d.d., Roto Dinamic d.o.o., Ledo d.d., Vupik d.d., Pik-Vinkovci d.d., Velpro BH d.o.o., Sarajevski Kiseljak d.d., Ledo d.o.o. Čitluk.

(6)          Zaključno s 31. ožujkom 2017. godine, vanjske komercijalne mjenice iznosile su 1,390  milijuna kuna, vanjske financijske mjenice iznosile su 1,763 milijuna kuna i interne mjenice su iznosile 4,212 milijuna kuna. Proširena Grupa prvenstveno primjenjuje režim vanjskih mjenica s regresnim pravom dobavljača. Interne mjenice korištene su za potrebe financiranja obrtnog kapitala. Dodatno, iznos mjenica od 7,365 milijuna kuna naveden u tablici uključuje 92 milijuna kuna mjenica neprikazanih u bruto bilanci, koja nije uključena u ukupne obveze Proširene Grupe.

(7) Predstavlja ukupne obveze prema dobavljačima. Zaključno sa 31. ožujkom 2017. godine, od svih dobavljača navedenih u analitici, naš najveći dobavljač bio je TDR d.o.o. koji čini gotovo 3% naših obaveza prema dobavljačima. Dodatno, iznos od 6,238 milijuna kuna naveden u tablici uključuje gotovo 1,377 milijuna kuna osiguranog duga.

(8) 65 milijuna od 80 milijuna eura kredita  s prednosti namirenja uzetog 13. travnja 2017. iskorišteno je za djelomičnu isplatu zajmova dobavljača.

(9) Predstavlja ostale obveze primarno povezane s pred-uplatama lokalnim partnerima i obvezama prema zaposlenicima od kojih se većina odnosi na otpremnine i mirovine.

(10) Predstavlja poreznu obvezu. Proširena Grupa preuzela je odgođenu poreznu obvezu zbog reevaluacije imovine, postrojenja i opreme. Ova potraživanja nisu osigurana.

(11)        Odnosi se na nedavne zajmove Zagrebačke banke, Erste & Steiermarkische Bank, Raiffeisenbank Austria i Privredne banke Zagreb (PBZ) , odobrene 13. travnja 2017. godine.

 

 

PRILOG A

1)            AGROKOR - TRGOVINA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 40715974731, koje društvo drži udjele u društvu:

i.             AGROKOR-ENERGIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 43546169521 koje društvo drži udjele/dionice u društvima:

a)            A.N.P. Energija d.o.o.,  Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 81033553099, koje društvo drži udjele u društvu:

a-1)        Energija Gradec d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 83373928482

2)            AGROLAGUNA d. d. sa sjedištem u Poreču, Mate Vlašića 34, OIB: 84196188473;

3)            BELJE d.d. Darda sa sjedištem u Dardi, Svetog Ivana Krstitelja 1a, OIB: 92404445155, (BLJE-R-A, BLJE-R-B);

4)            Belje Agro-vet d.o.o., Darda, Mece, Kokingrad 4, OIB 78769491591 (Belje d.d.)

5)            JAMNICA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Getaldićeva 3, OIB: 05050436541, koje društvo drži udjele/dionice u društvima:

i.             MLADINA d.d. sa sjedištem u Jastrebarskom, Bana Josipa Jelačića 85 ,OIB: 00233318664;

ii.            ROTO DINAMIC d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 102, OIB: 24723122482, koje društvo drži udjele u društvu:

a)                   VINARIJA NOVIGRAD d.o.o., Rijeka, Tome Strižića 8, OIB: 67539583469

iii.           DB Kantun Veleprodaja d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 102, OIB: 57339268482 (Roto Dinamic)

6)            KONZUM d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 29955634590 koje društvo drži udjele/dionice u društvima:

i.             PIK Vrbovec d.d. sa sjedištem u Vrbovcu, Zagrebačka 148, OIB: 78909170415, koje društvo drži udjele u društvu:

a)            Industrija mesa d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 75501147946

ii.            Žitnjak d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 8, OIB: 25435300118, Marijana Čavića 8;

iii.           Euroviba d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 19818276224;

iv.           KRKA d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku, Bana Josipa Jelačića 13, OIB: 45256190469;

v.            MULTIPLUS CARD d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 18207737728;

vi.           Aureum Stella d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 92567161547;

vii.          Bio zone d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 69838261198

viii.         Jolly projekti jedan d..o.o. sa sjedištem u Drnišu, Trg kralja Tomislava 2, OIB: 17172717699;

ix.           SK -735 d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 81441487023;

x.            Latere Terram d.o.o.  sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 68289779337;

xi.           Pet-prom ulaganja d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 77713684270

xii.          VELPRO CENTAR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1, 0IB: 46660800468

xiii.         TERRA ARGENTA d.o.o., Vukovar, Sajmište 113/c, OIB 20453182684

7)            LEDO d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Čavićeva 1a, OIB: 87955947581 koje društvo drži udjele u društvu;

i.             IRIDA d.o.o sa sjedištem u Daruvaru, Petra Zrinskog 34, OIB: 72383446154;

8)            L.G. Moslavina d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 55613437019;

9)            mStart d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11a, OIB: 19895453012, koje društvo drži udjele u društvu:

i.             MONDO-TERA d.o.o., Zagreb,   Marijana Čavića 1/a, OIB: 14072680184

10)         PIK-VINKOVCI d.d. sa sjedištem u Vinkovcima, Matije Gupca 130, OIB: 17774531631, koje društvo drži udjele/dionice u društvima:

i.                             EKO BIOGRAD d.o.o., Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 42005576448,

ii.            FELIX d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 94397504836,

iii.           Poljoprivreda j.d.o.o., Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 06919626383

11)         ROTO ULAGANJA d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Tome Strižića 8, OIB: 28189962659;

12)         SOLANA PAG d.d. sa sjedištem u Pagu, Svilno bb, OIB: 34949147151;

13)         TISAK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11a, OIB: 75917721668, koje društvo drži udjele/dionice u društvima:

i.             Backstage d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB: 84411860203

ii.            Tisak-usluge d.o.o, Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB: 85003955783

iii.           Tisak inPost d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB 21436767937

iv.           PHOTO BOUTIQUE d.o.o.  sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 60/1, Zagreb, OIB: 73727912033

v.            VJESNIK-USLUGE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 4, OIB: 21825610728

14)         ZVIJEZDA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 1, OIB: 91492011748, koje društvo drži udjele u društvu:

i.             SOJARA d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Ulica 84 Gardijske bojne HV Termiti 40, OIB: 87720689078;

15)         VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d. (VUPIK d.d.) sa sjedištem u Vukovaru, Sajmište 113/C, OIB: 06849543412 (VPIK-R-A, VPIK-R-A);

16)         A007 d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1a, OIB: 42312821469;

17)         360 MARKETING d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 76677251901;

18)         ADRIA RETAIL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 00776795695;

19)         ADRIATICA.NET d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Izidora Kršnjavog 1, OIB: 20350489217, koje društvo drži udjele/dionice u društvima:

i.             ATLAS d.d., Dubrovnik, Vukovarska 19, OIB 02041978827

ii.            KOMPAS d.o.o., Poreč, Mate Vlašića 20, OIB 13785319050 (ATLAS d.d.)

iii.           go.adriatica d.o.o., Zagreb, Izidora Kršnjavog 1, OIB: 75299430948

20)         ALIQUANTUM ULAGANJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 25317715808;

21)         HOTEL FORUM d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 62755106142;

22)         PLODOVI PODRAVINE d.o.o. sa sjedištem u Ferdinandovcu, Grgura Karlovčana 2/a, OIB: 40177414551;

23)         Poliklinika Aviva sa sjedištem u Zagrebu, Nemetova, OIB: 01916835772;

24)         RIVIJERA d.d. sa sjedištem u Ičićima, Liburnijska 46, OIB: 80911267020,

25)         BELJE ABC d.o.o., Beli Manastir, Imre Nagya 1, OIB: 00051870955 (Belje d.d.)

26)         DALMARINA d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 88061796935, koje društvo drži udjele u društvu:

i. KONSOLIDATOR d.o.o., Zagreb, Nova Ves 11, Zagreb, OIB: 73678065415

27)         GULLIVER TRAVEL d.o.o., Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 25, OIB: 25636115130

28)         KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o,. Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 77301543615   koje društvo drži udjele/dionice  u društvima:

i.  ADRIASENSE d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 87006524500

ii. KHA tri d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 23699589651

iii. KHA pet d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 83931898966

iv. HOTELI KOLOČEP d.d., Koločep, Donje Čelo 45, OIB: 30328587951

v. HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Živogošće, Porat 136, OIB: 88429213928 (KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o.; ADRIASENSE d.o.o.)

29)         KHA četiri d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 34678966530

30)        KOR - BROKER d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 05673278055,

31)         PROJEKTGRADNJA d.o.o., Gornja Vrba, Vrbska ulica 3, OIB: 19659143269,

32)         ZAGREB PLAKAT d.o.o., Zagreb, Koturaška 51, OIB: 32111742300.

 

 

 

PRILOG B

 

1) Agrokor Trgovina d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, 10 000 Zagreb, OIB: 40715974731
2) Belje d.d., Svetog Ivana Krstitelja 1a, 31326 Darda, OIB: 92404445155,
3) Dijamant a.d., Temišvarski drum 14, 23 000 Zrenjanin, Srbija
4) Frikom d.d., Zrenjaninski put bb, 11213 Beograd, Srbija
5) Jamnica d.d., Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, OIB: 05050436541
6) Konzum d.d., Marijana Čavića 1/a, 10 000 Zagreb, OIB: 29955634590
7) Konzum d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
8) Ledo d.d., Čavićeva 1a, 10 000 Zagreb, OIB: 87955947581
9) Ledo d.o.o. Čitluk, Industrijska zona, Tromeđa bb, 88260 Čitluk, Bosna i Hercegovina
10) Pik Vinkovci d.d., Matije Gupca 130, 32 000 Vinkovci, OIB: 17774531631
11) Pik Vrbovec d.d., Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec, OIB: 78909170415
12) Roto Dinamic d.o.o., Samoborska cesta 102,10 000 Zagreb, OIB: 24723122482
13) Sarajevski Kiseljak d.d., Kraljice mira br.7, 71250 Kiseljak
14) Tisak d.d., Slavonska avenija 11a,10 000 Zagreb, OIB: 75917721668
15) Velpro BIH, Rajlovačka bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
16) Velpro Centar d.o.o., Marijana Čavića 1, 10 000 Zagreb, 0IB: 46660800468
17) Vupik d.d., Vukovar, Sajmište 113/C, OIB: 06849543412
18) Zvijezda d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1, OIB: 91492011748
19) A007 d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1a, OIB: 42312821469
20) 360 marketing d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 76677251901
21) Adriatica.net d.o.o., Zagreb, Izidora Kršnjavog 1, OIB: 20350489217
22) Atlas d.d., Dubrovnik, Vukovarska 19, OIB 02041978827
23) Kompas d.o.o., Poreč, Mate Vlašića 20, OIB 13785319050
24) Agrokor-energija d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 43546169521
25) Agrolaguna d.d., Poreč, Mate Vlašića 34, OIB: 84196188473
26) Belje agro-vet d.o.o., Darda, Mece, Kokingrad 4, OIB 78769491591
27) Belje abc d.o.o., Beli Manastir, Imre Nagya 1, OIB: 00051870955
28) Dalmarina d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 88061796935
29) Mladina d.d., Jastrebarsko, Bana Josipa Jelačića 85 ,OIB: 00233318664
30) Db kantun veleprodaja d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 102, OIB: 57339268482
31) Aureum stella d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB: 92567161547
32) Bio-zone d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB: 69838261198
33) Euroviba d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB: 19818276224
34) Jolly projekti jedan d.o.o., Drniš, Trg kralja Tomislava 2, OIB: 17172717699
35) Sk-735 d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 81441487023
36) Krka d.o.o., Šibenik, Bana Josipa Jelačića 13, OIB: 45256190469
37) Latere terram d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 68289779337
38) Multiplus card d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 18207737728
39) Terra argenta d.o.o., Vukovar, Sajmište 113/c, OIB 20453182684
40) Pet-prom ulaganja d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 77713684270
41) Žitnjak d.d., Zagreb, Marijana Čavića 8, OIB: 25435300118
42) Kor - broker d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 05673278055
43) Irida d.o.o., Daruvar, Petra Zrinskog 34, OIB: 72383446154
44) Lovno gospodarstvo Moslavina d.o.o., Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB:55613437019
45) Mstart d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11a, OIB: 19895453012
46) Eko biograd d.o.o., Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 42005576448
47) Felix d.o.o. vonkovci, Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 94397504836
48) Plodovi podravine d.o.o., Ferdinandovac, Grgura Karlovčana 2/a, OIB: 40177414551
49) Poliklinika aviva, Zagreb, Nemetova, OIB: 01916835772
50) Projektgradnja d.o.o., Gornja Vrba, Vrbska ulica 3, OIB: 19659143269
51) Rivijera d.d., Ičići, Liburnijska 46, OIB: 80911267020
52) Roto ulaganja d.o.o., Rijeka, Tome Strižića 8, OIB: 28189962659
53) Solana pag d.d., Pag, Svilno bb, OIB: 34949147151
54) Backstage d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB: 84411860203
55) Tisak-usluge d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB: 85003955783
56) Tisak inpost d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB 21436767937
57) Ic beta d.o.o., Krapina, Podgora Krapinska 33B, OIB: 14384365072
58) Agkor d.o.o., 11070 Novi Beograd, Bulevar umetnosti 4/II/7, Srbija
59) Idea d.o.o., 11070 Novi Beograd, Autoput za Zagreb 11a, Srbija
60) Kikindski mlin a.d., 2330 Kikinda, Svetozara Miletića 198, Srbija
61) Kron d.o.o., 11070 Novi Beograd, Autoput za Zagreb 11a, Srbija
62) Nova sloga d.o.o., 37240 Trstenik,Kneginje Milice 81/1, Srbija
63) M-profil spv d.o.o., 11213 Beograd, Zrenjaninski put bb, Srbija
64) Mg mivela d.o.o., 11070 Novi Beograd, Partizanske avijacije bb, Srbija
65) Mstart business solutions d.o.o., 11070 Novi Beograd, , Autoput za Zagreb 11a, Srbija 
66) Ino projektgradnja d.o.o., Beograd – Stari Grad, Makedonska 11, Srbija 
67) Super kartica d.o.o., 11070 Novi Beograd, Partizanske avijacije bb, Srbija
68) Agrokor d.o.o. grude, Zug, Kralja Tomislava 27, Švicarska
69) Init d.d., Rajlovačka bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
70) Super kartica d.o.o. sarajevo, 71000 Sarajevo, Ul. Ložionička br.16, BiH
71) Pik bh d.o.o. laktaši, 78250 Laktaši, Ulica Svetosavska bb, Bosna I Hercegovina
72) Pik Vrbovec d.o.o. Lukavac, Veljka Lukića 22, Bosna i Hercegovina
73) Tpdc Sarajevo d.d., Rajlovačka bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
74) Zvijezda d.o.o. Sarajevo, 71000 Sarajevo, Rajlovačka bb, Bosna I Hercegovina
75) Ledo d.o.o. podgorica, crna gora, 81000 Podgorica, Liješnje bb, Crna Gora
76) Super kartica d.o.o. Crna Gora, Podgorica, Put Radovana Ivanovića 2, Crna Gora 
77) Jamnica mineralna voda d.o.o., 2341 Limbuš, Limbuška cesta 2, Slovenija
78) Ledo d.o.o. Ljubljana, Ljubljana- Črnuče, Brnčičeva ulica 45, Slovenija
79) Zvijezda d.o.o. Ljubljana, Domžale, Breznikova ulica 26, Slovenija
80) Kompas d.d., 1000 Ljubljana, Pražakova ulica 4, Slovenija
81) Ledo kft, 2111 Szada, 089/3 Hrsz., Mađarska
82) Fonyódi mineral water ltd., H-8640 Fonyod, Bezsenyi ut 1, Mađarska
83) Agrokor ag zug, Zug, Eschenring 3, Švicarska