Novosti

Veće plaće i božičnice za 11000 Agrokorovih zaposlenika

Tarifni dio Kolektivnog ugovora Agrokora potpisali su danas Ivica Todorić, predsjednik Agrokor koncerna te Ana Knežević, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske i Josip Pavić, predsjednik Sindikata PPDIV-a. Potpisanim Ugovorom povećavaju se materijalna prava 11000 zaposlenih u kompanijama Agrokor koncerna. Od 01. prosinca 2003. godine plaće zaposlenima povećat će se za 5%, a božičnice za 36% i iznosit će 1200 kuna.

"1996. godine Agrokor je potpisao svoj prvi Kolektivni ugovor sa Sindikatima. Još tada uspostavili smo snažnu komunikaciju s našim sindikalnim partnerima i razvili jednu zavidnu razinu socijalnog dijaloga. Tada smo napravili dobar temelj i čvrstu bazu za nezaustavljivi razvoj socijalnog partnerstva. Danas smo svjedoci svakodnevnog rasta naše kompanije, a njezinim rastom kontinurano rastu i prava naših radnika" kazao je predsjednik Agrokor koncerna Ivica Todorić te dodao da su uspjeh Agrokora njegovi zadovoljni radnici predvođeni dobrim managementom i ispravnom poslovnom strategijom. "Očekujemo da se socijalno partnerstvo i dalje razvija i unapređuje na zadovoljsvo oba socijalna partnera imajući u vidu činjenicu da je trgovina uslužna djelatnost i da od zadovoljstva zaposlenih najdirektnije zavisi kvaliteta usluge. Od Konzuma očekujemo da ne bude samo najveći nacionalni maloprodajni lanac, nego da bude i nacionalna predvodnica kako u poštivanju pozitivnih propisa, tako i u kreiranju nove kompanijske kulture, nove potrošačke kulture i novog, respektabilnog socijalnog partnerstva u kojem će se svaki radnik osjećati dijelom velikog sustava čiji je rad izuzetno važan za kvalitetno i profitabilno poslovanje tog sustava" istaknula je zadovoljno po potpisivanju Ana Knežević, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske. Zadovoljan potpisanim Ugovorom bio je i Josip Pavić, predsjednik PPDIV-a kazavši da je uspješnim okončanjem pregovora i potpisivanjem Ugovora nastavljen kvalitetno vođen socijalni dijalog, a ovakvi pomaci ukazuju na poslodavca visoke socijalne osviještenosti, koji je svjestan - da je zadovoljan radnik - dobar radnik! Uz postojeću razinu ostalih materijalnih prava, poput primjerice police dodatnog zdravstvenog osiguranja za svih 11000 zaposlenih u Koncernu, Pavić ističe da se odnosi i suradnja Agrokora sa Sindikatom PPDIV mogu uspoređivati s razinom na kojoj se s uspjehom vodi i socijalni dijalog na europskoj razini.