Novosti

Započela realizacija Agrokorovog programa razvoja svinjogojstva u kooperaciji

Započela realizacija Agrokorovog programa razvoja svinjogojstva u kooperacijiAgrokor je početkom 2006. godine započeo s realizacijom programa razvoja svinjogojstva u kooperaciji u skladu s Operativnim programom razvitka svinjogojske proizvodnje u RH, izrađenim u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Financiranje cijelog projekta osigurano je putem sredstava HBOR-a. Prva farma izgrađena je u Molvama u okviru obiteljskog gospodarstva u vlasništvu gospodina Marijana Jakovića.Ugovor o poslovnoj suradnji i ugovor o tehničkom konzaltingu na izgradnji proizvodnih objekata za svinjogojsku proizvodnju g. Jaković potpisao je s tvrtkom Belje kooperacija, tvrtkom kćeri iz Agrokor koncerna. Tim ugovorima definiran je poslovni odnos u trajanju od najmanje 12 godina s ciljem izgradnje nove svinjogojske farme za tov, vrijednosti 5,5 milijuna kuna, u kojoj će se godišnje proizvoditi4.500 tovljenika. Za Agrokorov projekt do sada se javilo oko 200 zainteresiranih poljoprivrednika i tvrtki, a 44 kandidata udovoljilo je svim zahtjevima projekta. Za prvih 24 kooperanata već je zatražena lokacijska dozvola, a za ostale se ispituju mogućnosti te se priprema potrebna dokumentacija i suglasnosti. Agrokor, odnosno nositelj projekta Belje kooperacija, time osigurava pomoć investitoru u organizaciji proizvodnje prema najnovijim tehnološkim standardima, otkup cjelokupne proizvodnje svinja, redovnu opskrbu farme kvalitetnim genetskim materijalom za tov i kvalitetnom stočnom hranom, te pružanje tehnološke i stručne pomoći, kao i nadzor nad proizvodnjom u tijeku. Nadalje, Belje kooperacija svim sudionicima u ovome projektu osigurava i tehnički konzalting u izgradnji proizvodnih objekata, od idejnog rješenja do uporabne dozvole. Farma u Molvama predstavlja jedinstveni objekt takve vrste u Hrvatskoj, u koji je uloženo znanje domaćih i stranih stručnjaka uz korištenje suvremenih tehnoloških rješenje. Po dobivanju pravomoćne građevinske dozvole, s izgradnjom objekta se krenulo u travnju i zahvaljujući velikom zalaganju projektanata, tehnologa i izvođača, nakon pet mjeseci farma je spremna za proizvodnju.

Započela realizacija Agrokorovog programa razvoja svinjogojstva u kooperacijiU utorak 25. i srijedu 26. rujna, farma u Molvama (na adresi Konačka 14) u vremenu od 10 do 15 sati bit će otvorena za javnost. Na farmi će biti prisutni stručnjaci i voditelji ovog projekta koji će svima zainteresiranima omogućiti obilazak farme. Krajem tjedna planirano je punjenje objekta prascima iz domaćeg uzgoja s nove beljske farme u Malom Kneževu, otvorene početkom ove godine. Farma u Molvama prvi je razvojni projekt na osnovu kojeg će se standardizirati izgradnja svih ostalih farmi za tov svinja. Objekt netto proizvodne površine od 1.120 m² predviđen je za 1.500 tovljenika težine do 110 kg u jednom proizvodnom ciklusu. Tov se obavlja suhom hranom. Ispredobjekta nalaze se dva silosa zapremine 17,4 m³. Hrana se dopremaspecijalnim vozilimai postoji mogućnost hranidbe svakog odjeljka pojedinačno. Hranidba je automatska, uz poseban sustav za napajanje, koji se sastoji od medikatora za svaki odjeljak, te razvod vode do svakoga boksa. Farma za tov svinja izgrađena je prema ekološkim standardima i standardima zašite dobrobiti životinja koji danas vrijede u EU. Svinjogojska proizvodnja jedna je od najznačajnijih grana poljoprivredne proizvodnje, zastupljena u gotovo svim dijelovima zemlje. Postojeći proizvodni sustavi, izuzevši dijelom velike farme, ne udovoljavaju uvjetima konkurentnosti otvorenog tržišta, a često su upitni glede okolišnih uvjeta i uvjeta dobrobiti životinja. Promjene u svinjogojskoj proizvodnji uspostavom novih proizvodnih sustava te uvođenjem mjera poticanja specijalizacije u svinjogojstvu, nameću se ne samo zbog povoljnijeg položaja ove značajne grane, već i zbog zadovoljavanja uvjeta koji vrijede u zemljama razvijenog stočarstva, posebice onih u Europskoj uniji. Uspostavom novih proizvodnih sustava svinjogojstvo Republike Hrvatske dostići će višu razinu konkurentnosti, ali će isto tako moći udovoljavati ekološkim i etološkim zahtjevima koji se postavljaju kao preduvjet bavljenja svinjogojskom proizvodnjom u zemljama Europske unije.

www.belje.hr