Novosti

Završen prvi dio procesa prijave tražbina

D3S_7904.jpg

Nakon što je temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, St-1138/17, od 10. travnja 2017. otvoren postupak izvanredne uprave nad Agrokorom i njegovim povezanim i ovisnim društvima sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, svi Agrokorovi vjerovnici pozvani su da prijave svoje tražbine izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od objave Rješenja, a koji je rok počeo teći 10. travnja 2017. godine te je trajao do 9. lipnja 2017. godine.

Dana 9. lipnja 2017. istekao je zakonski rok od 60 dana za prijavu tražbina za društva navedena u Rješenju Trgovačkog suda od 10. travnja 2017. „U proteklom razdoblju zaprimljeno je ukupno 9.864 tražbina. Do sada je zaprimljeno 8.038 pošiljaka od kojih veliki broj sadrži i nekoliko prijava tražbina. U procesu prijave sudjelovao je veliki broj vjerovnika koji su svoje tražbine prijavljivali sukladno zadanim procedurama i obrascima, a mnogi od njih nakon usklađivanja svake pojedine tražbine sa društvima Agrokor koncerna koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave. Dodatne prijave tražbina za društva za koja je rok prijave do 9. lipnja 2017. očekuju se u ovom tjednu ukoliko su poslane poštom ili nekom drugom kurirskom službom, a nose adekvatan datum slanja.“ rekla je Marta Bogdanić, izvršna direktorica u Agrokoru.

Tijekom proteklog mjeseca vjerovnici su na Internet stranici Agrokora mogli pročitati dodatni poziv za usklađivanje stanja otvorenih stavaka s kompanijama dužnicima, kao i poziv za predaju prijave potraživanja u što skorijem roku, kako bi se izbjegle eventualne poteškoće kod predaje u zadnjim danima. Također, vjerovnici su komunicirali s timom za prijavu tražbina te tako dobivali upute vezano za način prijave tražbina i način postupanja.

Sve pristigle prijave se urudžbiraju, skeniraju i digitaliziraju kao priprema za njihovu daljnju obradu i provjeru s kompanijama. Na ovom procesu trenutno radi tim od pedesetak ljudi. Agrokorova baza podataka potraživanja imat će sve potrebne informacije za daljnje procesuiranje tražbina. Rok za obradu zaprimljenih tražbina je 60 dana, nakon čega slijedi objava utvrđenih iznosa tražbina na ploči Trgovačkog suda.

Dodatno se očekuje još i pristizanje prijava za povezana i ovisna društva navedena u dopuni rješenja Trgovačkog suda od 21. travnja 2017., a rok za ove prijave istječe 20. lipnja 2017.