Novosti

Završena prva faza glasovanja na ročištu o nagodbi vjerovnika Agrokora

Na ročištu za glasovanje o nagodbi vjerovnika u Agrokoru, završila je prva faza glasovanja koja se odnosila na odobravanje prava glasa prisutnim vjerovnicima osporenih tražbina.

Pravo glasa prisutnih vjerovnika osporenih tražbina dobilo je 8.433.348.110 kuna tražbina.

Po završetku prve faze glasovanja, sud je proglasio otvorenim glasovanje o Nagodbi.

Iznos prisutnih vjerovnika s tražbinama s pravom glasa za glasovanje o nagodbi je 31.858.553.744,74 kune.

Iznos ukupnih tražbina s pravom glasa za glasovanje o nagodbi je 33.759.582.335,23 kune, a a njih predstavlja 2978 vjerovnika.

Nagodba je prihvaćena ako je za nagodbu glasalo 2/3 vjerovnika s pravom glasa.