Novosti

Zlatne medalje na Novosadskom sajmu

Novosadski sajam ima dugu tradiciju ocjenjivanja kvalitete proizvoda, a dodijeljena priznanja i medalje Novosadskog sajma značajno pridonose uspjehu na tržištu. Za ocjenjivanje kvalitete proizvoda na ovogodišnjem 75. međunarodnom novosadskom sajmu prijavljeno je više od 3000 proizvoda u 31 robnoj grupi. PIK Vrbovec je prijavio Mortadelu PIK vak, PIK Šunku Premier vak i Krašku vratinu ½ vak, proizvode koji su u vrlo jakoj konkurenciji osvojili najviša odličja. Mortadela PIK vak, PIK šunka Premier vak i Kraška vratina ½ vak osvojili su zlatne medalje za kvalitetu proizvoda u grupi mesa i mesnih prerađevina.

Zlatne medalje na Novosadskom sajmu

www.pik-vrbovec.hr