Novosti

Zvijezdi, Agrolaguni i Vupiku iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj odobreno bespovratno financiranje dijela ulaganja

maslinik_more.jpg

Za investicije Zvijezde i Agrolagune osigurano je bespovratno financiranje dijela ulaganja iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj sveukupnog iznosa od 17,7 milijuna kn. Za projekte obje kompanije odobrena je maksimalna potpora u visini 50% investicije temeljem Pravilnika o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu« programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Kada se tome pribroji potpora iz istog EAFRD odobrena Vupiku u rujnu, ukupni odobreni iznos sredstava za sufinanciranje je 25,3 milijuna kuna, a ukupni iznos investicijskih projekata ove tri Agrokorove kompanije iznosi gotovo 45 milijuna kuna.

Agrolaguna dodatno unaprjeđuje proizvodnju ekstra djevičanskog maslinovog ulja i zaštitu okoliša

Agrolaguni je dodijeljen iznos od 3.151.094,46 kn za izgradnju novog pročistača i opremanje uljare. Agrolaguna je Agenciji prijavila navedene projekte sveukupne vrijednosti u iznosu od 6,3 milijuna kuna. Agrolaguna kontinuirano ulaže, najviše u nove vinograde i maslinike te u najsuvremeniju opremu kao preduvjete za proizvodnju vrhunskih proizvoda. Investicije su usmjerene na jačanje brendova, a u narednom periodu osim navedenog pročistača i opremanja uljare, priprema se i nabavka nove mehanizacije za ratarsku, povrtlarsku i maslinarsku proizvodnju, proširenje kapaciteta vinskog podruma za milijun litara, a u pripremi je i projekt navodnjavanja trajnih nasada vinove loze i maslinika.

„Spomenuta investicija predstavlja ulaganje u unapređenje procesa proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja te  podiže funkcionalnost finalnog proizvoda uvođenjem novog drop stop čepa. S druge strane ulaganjem u pročistač otpadnih voda dodatno je unaprijeđena razina zaštite  okoliša, što je jedna od vodećih smjernica djelovanja tvrtke u predstojećem razdoblju“, izjavio je Goran Kramarić, direktor Agrolagune.

Zvijezda ulaže u efikasniji proces proizvodnje i uštedu energije

Zvijezda je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prijavila investicije u ukupnom iznosu od 29,1 milijun kuna, za što su odobrena sredstva iz  EAFRD fonda u iznosu od 14.580.364,60 kn. Zvijezda d.d. prijavila je investicijski projekt „Modernizacija pogona za proizvodnju margarina“ kojim ulaže sredstva u modernizaciju pogona za proizvodnju margarina za svrhu povećanja efikasnosti proizvodnje, smanjenje troškova energije u proizvodnom procesu te praćenja najnovijih tehnoloških dostignuća, a u skladu sa zahtjevima tržišta i potrošača. Zvijezda će uložiti u nabavu novih strojeva za pakiranje tvrdih i mazivih margarina, kao i modernizaciju sustava ledene vode što će omogućiti smanjenje gubitaka energije korištenjem novih izolacijskih materijala i suvremenije opreme. Na novom sustavu predviđen je rad sa bankom leda koji bi se akumuliralo u periodu niskog angažmana snage, a trošio u vršnim periodima, bez angažmana rashladnih postrojenja čime se očekuju znatne uštede na potrošnji energije.

„Nova ulaganja dovest će do smanjenja potrošnje energije i optimiziranja organizacije proizvodnog sustava, a automatizacija pripreme proizvodnje i njena digitalizacija preduvjet su za energetski učinkovitu proizvodnju“,  ističe Teo Vujčić, predsjednik Uprave Zvijezde.

Vupik ulaže u oplemenjivanje zemlje i povećanje prinosa

Vupiku je još u rujnu dodijeljen je iznos od 7.644.800 kn iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za realizaciju ulaganja nabave aplikatora za gnojovku. Prvi natječaj za korištenje sredstava EAFRD-a završio je u travnju 2015., a prijava Vupika za koju su dodijeljena ova sredstva odnosila se na operaciju 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“. Odobreni iznos maksimalni je iznos potpore koji se može ostvariti u navedenoj operaciji, a predstavlja 81,11% vrijednosti ulaganja od 9.425.089 kn. Ovim ulaganjem izvršit će se nabavka opreme za učinkovitije korištenje gnojiva što će pozitivno utjecati na prinose kultura. „Kako bi se zadovoljile potrebe dnevne aplikacije gnojovke na polja i kratki vremenski rokovi unutar kojih aplikaciju treba izvršiti, potrebno je povećati broj pumpi, injektora i domet samog sustava za aplikaciju gnojovke, što će se unaprijediti ovim ulaganjem“, rekao je Davor Bošnjaković, direktor Vupika.

 

Ulaganja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. sufinancirana su većim dijelom iz proračuna EU, točnije sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a manjim dijelom iz proračuna Republike Hrvatske. Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima.